Promena navika i životnog stila | Relaps prevention | Lorijen Center

II faza :: promena navika

II faza SMART Recovery programa – faza promena navika i životnog stila predstavlja nastavak lečenja bolesti zavisnosti. U ovaj program se mogu uključiti i pacijenti koji prethodno nisu bili na bolničkoj detoksikaciji.

Program u okviru II faze lečenja je osmišljen kao poludnevno okupiranje pacijenta u periodu od 6 nedelja.

Za cilj ima da pruži psihološku podršku pacijentima u periodu najjače psihičke krize, tj. odmah posle detoksikacije.

Pacijenti dolaze u prostor LORIJEN Addiction Center-a u pre podnevnim časovima i kroz različite terapisjke aktivnosti uče kako da ponovo uspostave kontrolu nad svojim životom, kako da kontrolišu žudnju za drogom i kako da prepoznaju i prebrode rizične situacije.

U kreiranju terapijskog porgrama u II fazi lečenja poštujemo individualne karakteristtike i potrebe svakog pacijenta.

Koje su mogućnosti lečenja u okviru II faze?

PROGRAM ZA PREVENCIJU RECIDIVA – Relaps prevention

Ovaj psihoterapisjki program podrazumeva niz kognitivno-bihevioralnih tehnika i izmena životnog stila, čiji je cilj da se postignu, učvrste i održe pozitivne promene u ponašanju. Ovaj program samokontrole primenljiv je i efikasan kod svih adiktivnih ponašanja  i može se primenjivati uz sve druge psihoterapijske metode. Pacijent se uči da predvidi i prepozna situacije u kojima postoji visok rizik za recidiv. Te situacije su obično vezane za bolna osećanja, dugotrajne sukobe sa osobama iz neposrednog okruženja i za uticaj starog društva. Uči se kako da u svakoj od tih situacija uspostavi i održi kontrolu i odreaguje na konstruktivan način. Takodje ovladava tehnikama za kontrolu žudnje. Sve tehnike za prevenciju recidiva podrazumevaju aktivno uključivanje pacijenta koji se podstiče da analizira svoje ponašanje, stavove i emocionalne reakcije, da uči i da se menja.

Ukoliko ipak dodje do ponovnog uzimanja droge i pored svih preduzetih mera, brzom intervencijom se prekida pre nego što se pacijent vrati starim obrascima ponašanja, izgubi motivaciju za asptinenciju i ponovo podigne granitni zid psiholoških odbrana. Recidiv se koristi i kao prilika da pacijent nauči koje zamke treba da izbegne u budućnosti.

PSIHOEDUKACIJA

Edukativni program koji ima za cilj da se pacijenti upoznaju sa svojom zavisnošću, promišljaju o njoj i shvate veličinu njenog uticaja na njihov život. Stiču osnovna znanja o drogama, lekovima, alkoholu, kocki itd, uče kako različite supstance deluju na njihov organizam i kolika je njihova štetnost. Bave se analizom nastanka i razvoja bolesti i njenih posledica, stvaranjem uvida u mehanizme nastanka i održavanja bolesti, kao i spoznavanjem odnosa pacijent – porodica. Pacijentima se pomaže da se izbore sa okidačima koji ih podsećaju na problem, otporima koje imaju prema lečenju i uopšte apstinenciji kao i krizama.

U okviru psihoedukacije pacijenti sagledavaju tok oporavka i potencijalnih ličnih promena i prave plan za sledeću fazu lečenja.

ART TERAPIJA

Art terapija je vid ekspresivne terapije koja koristi kreativne procese stvaranja umetničkih dela u cilju uspostavljanja fizičkog, mentalnog i i emocionalnog  blagostanja.

Kreativni procesi koji se dešavaju prilikom umetničkog izražavanja osobe mogu da joj pomognu u rešavanju problema, kontrolisanju i upravljanju emocija i ponašanja, smanjenju stresa i sveobuhvatnom poboljšanju samopoštvanja.

U sigurnom i kreativnom prostoru, naši terapeuti daju podršku i podstiču kretivnost pomažući da se izraženo razume i prihvati. Pacijent, ukoliko je spreman i to želi, o svojim osećanjima priča kako na samoj art terapiji zajedno sa drugim članovima grupe, tako i kasnije sa psihijatrom na individualnoj seansi.

REKREATIVNI PROGRAM

Program posebno osmišljenih vežbi snage, istezanja, disanja i relaksacije koji omogućavaju pacijentu da uspostavi fizičku i mentalnu smirenost. Takođe pomaže pacijentima da povrate fizičku kondiciju koja se izgubila usled višegodišnjeg korišćenja supstanci.

Ovo je prvi korak u stvaranju zdrave navike koja, ako se dalje upražnjava i razvija, može pomoći ne samo da se održi apstinencija, već i da se otklone oštećenja mozga nastala korišćenjem droga.

Šta lečimo

Zavisnost od heroina
Zavisnost od kokaina
Zavisnost od marihuane
Alkoholizam
Patološko kockanje
Zavisnost od lekova
Sexualni problemi
Zavisnost od interneta

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak.

Kako radimo

Imaš pitanje?

NAŠ TIM