Podrška porodice u lečenju zavisnosti | Umrežavanje | Lorijen Center

III faza :: umrežavanje

III faza SMART Recovery programa  je faza podrške i izgradnje mreže.

Podrška porodice i prijatelja je neophodna u lečenju svih zavisnosti.

U ovoj fazi lečenja pacijenti održavaju apstinenciju još uvek uz intezivnu podršku značajnih osoba u svom okruženju i uče da grade mrežu zdravih odnosa.

Glavni cilj lečenja u ovoj fazi je sprečavanje recidiva i socijalna reintegracija.

Porodici se pomaže da nauči da prepozna kada je identifikovani pacijent u krizi i da mu pomogne da je prevaziđe bez uzimanja supstance.

Tokom ovog programa pravi se uvid u bolest sa osvrtom na sve faze razvoja bolesti kako identifikovanog pacijenta tako i cele porodice.

Bolest zavisnosti najčešće ima korene u ranom razvoju pacijenta. Porodica ima veliki uticaj u nastanku zavisnosti usled neprepoznavanja zavisničkog ponašanja u detinjstvu. Saznajte kakvu ulogu ima porodica u lečenju zavisnosti.

Često se dešava da neko od članova porodice daje model zavisničkog ponašanja: npr.otac ili majka je kockar, alkoholičar… Usled čestih nesuglasica roditelja, dete se povlači u sebe i spas nalazi „na ulici“.

Tokom razvoja zavisnosti kod nekog člana porodice, porodica takođe postaje zavisnička. Ona svojim mehanizmima odbrane u početku negira, onda minimizira pa racionalizuje ne bi li se „odbranila“ od istine da imaju zavisnika u porodici.

Zato je neophodno lečenje cele porodice.

Kada se pacijent oporavi i rehabilituje, vraća se u sredinu gde je uzimao supstance. Ako je samo pacijent taj koji se menja i leči, a bez promene u porodici, postiže se pomak koji se vremenom umanjuje. Brzo će prerasti u krizu i pacijent se vraća na pređašnje stanje funkcionisanja,tj. vraća se modelu zavisničkog ponašanja. Taj krizni trenutak nastojimo da izbegnemo, kada je verovatnoća da se lagano klizi u recidiv najveća.

U lečenje se uključuju i prijatelji koji nisu u problemu, a koji imaju želju da pomognu. Prijatelji pomažu socijalizaciju pacijenta na zdrav način, izbegavanje okidača koji mogu izazvati krizu i pružaju oslonac za dalji oporavak od bolesti.

III faza se odvija kroz grupni rad pacijenta i saradnika u lečenju 2 x nedeljno u trajanju od 90 min. Ova faza u lečenju traje minimun 6 meseci.

Saznajte koje još vidove psihoterapijske pomoći i grupa podrška nudi LORIJEN Psychotherapy.

Šta lečimo

Zavisnost od heroina
Zavisnost od kokaina
Zavisnost od marihuane
Alkoholizam
Patološko kockanje
Zavisnost od lekova
Sexualni problemi
Zavisnost od interneta

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak.

Kako radimo

Imaš pitanje?

NAŠ TIM