6 karakteristika zavisnosti | Zašto ljudi koriste drogu? | Lorijen CenterLorijen Center 6 karakteristika zavisnosti | Zašto ljudi koriste drogu? | Lorijen Center

6 karakteristika zavisnosti

Gubitak kontrole nad ponašanjem je ono što suštinski definiše koncept zavisnost.

Kod zavisnika se razvija potpuni gubitak kontrole nad životom i učestala žudnja za određenom supstancom ili aktivnošću. I pored toga što svaka zavisnost ima svoje karakteristike (pročitajte više – zavisnost od droge alkoholalekova interneta kockezavisnost od sexa) postoje neke fenomenološke sličnosti kod svih vrsta zavisnosti.

Koje su glavne karakteristike zavisnosti?

Iako o postojanju zavisnosti najčešće zaključujemo na osnovu pojave tolerancije i krize ukoliko je ne uzimamo, ono što je najvažnije je odnos zavisnika prema drogi.

Kažemo da je osoba zavisna od droge, odnosno psihoaktivne supstance kada postoje barem tri od navedenih simptoma:

1. Preokupiranost

Zaokupljenost supstancom, zapostavljanje drugih interesovanja
Zavisnik je onaj ko nije u stanju da prestane da razmišlja o supstanci/aktivnosti (kockom, video igrama, internetom) i ova preokupiranost ima opsesivni karakter.

2. Žudnja

Žudnja predstavlja imperativnu potrebu da se supstanca uzme po svaku cenu, bez obzira na posledice, kao da od toga zavisi sam život.

3. Gubitak kontrole nad ponašanjem

Ponašanje postaje automatsko i kompulzivno i postoji jaka žudnja i potreba za konzumacijom jača od svake nagonske potrebe.
Zavisnik ne može da kontroliše svoju potrebu, pa samim tim ne uspeva ni da je smanji ili da prestane da je konzumira/upražnjava.

4. Povećana tolerancija

Potreba za većom količinom nego ranije
Vremenom se razvija tolerancija i potrebna je veća količina supstance/ duže vreme provedeno u aktivnosti kako bi se postigao početni efekat.

5. Pojava krize pri prestanku uzimanja

Fizički apstinencijalni sindrom (kriziranje) kada se uzimanje droge prekine
Upražnjavanje aktivnosti/konzumiranje supstance dovodi do stanja euforije i podiže raspoloženje

6. Nastavak uzimanja uprkos štetnim posledicama

Zavisnik nastavlja da konzumira supstance/upražnjava aktivnost uprkos posledicama koje su sve očiglednije i koje se javljaju na svim poljima.

Ovo su samo neki od pokazatelja i nije potrebno da se kod osobe evidentira celokupan set ovih ponašanja već samo nekoliko.

Uradite test – Da li sam narkoman?

Zašto ljudi koriste drogu iako znaju da je veoma štetna?

Unošenje psihoaktivnih supstanci, kao i kod ostalih zavisnosti, izaziva kratkotrajnu nagradu, koja može da uslovi da se ona stalno ponavlja uprkos znanju o štetnim posledicama koje izaziva. Tamo gde ima nagrade postoji opasnost da se izgubi kontrola nad ponašanjem, pa želja za drogom počne da dominira vremenom i pažnjom onoga ko je konzumira.

Saznaj da li je narkomanija izlečiva.

Žudnja za drogom nastaje u starijim delovima mozga, ona ima kvalitet nagonske potrebe, po intenzitetu je jača od prirodnih nagona. Psihološki njeno zadovoljenje se doživljava kao uslov za preživljavanje, te otuda zavisnik reaguje po principu “Moram da uzmem drogu sada, odmah, po svaku cenu, o posledicama neću da mislim ili ću da mislim kasnije”, kao da od uzimanja droge zavisi preživljavanje. Otežana kontrola nad ponašanjem oko uzimanja supstance u smislu početka, završetka ili nivoa upotrebe podrazumeva neuspeh u pokušajima da se smanji uzimanje heroina ili da se sa njim prestane.

Osoba nastavlja automatski da čini i ono što ne želi da čini i što joj zdrav razum nalaže da ne čini.

Njeno ponašanje postaje kompulzivno, ona je prisiljena da upražnjava datu aktivnost. Fiziološki apstinencijalni sindrom se javlja kada se obustavi ili smanji uzimanje supstance.

Kada se naglo obustavi kontinuirano uzimanje droge, na primer heroina, nastaje niz kriznih simptoma kao što su suzenje očiju, curenje nosa, naježenost, zevanje, povraćanje, proliv, bledilo, bol u zglobovima i mišićima. Apstinencijalni simptomi podsećaju na simptome teškog gripa.

Pročitaj više o metodama detoksikacije koje Lorijen Addiction Ceneter nudi, a koje omogućavaju lakši i brži prolazak kroz krizni period.

Pojava tolerancije podrazumeva potrebu za uzimanjem progresivno sve većih doza droge da bi se postigao prvobitni efekat.

Pojavu zavisnosti karakteriše i zanemarivanje alternativnih zadovoljstava i ineteresovanja zbog korišćenja supstance, povećanog obima vremena neophodnog za nabavku ili uzimanje supstance ili za oporavak od njenih efekata, a zatim i sam nastavak upotrebe uprkos štetnim efektima.

Saznajte više o SMART RECOVERY programu čija se specifičnost ogleda u tome što nudimo integrativni pristup lečenju. Ovaj program je karakterističan po svojoj fleksibilnosti da se prilagodjava individualnim potrebama i mogućnostima svakog pojedinog pacijenta.

Ukoliko imate još neka pitanja ili mislite da je vama ili bliskoj osobi potrebna pomoć kontaktirajte nas…

Šta lečimo

Zavisnost od heroina icon - Lorije Center
Zavisnost od kokaina icon - Lorijen Center
Zavisnost od marihuane icon - Lorijen Center
Alkoholizam icon - Lorijen Center
Patološko kockanje icon - Lorijen Center
Zavisnost od lekova icon - Lorijen Center
Sexualni problemi icon - Lorijen Center
Zavisnost od interneta icon - Lorijen Center

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak.

Kako radimo

Smart recovery icon beli okvir - Lorijen Center

Imaš pitanje?