Ambulantna detoksikacija | Lorijen CenterLorijen Center Ambulantna detoksikacija | Lorijen Center

I faza :: detox

Detoksikacija se odvija u okviru LORIJEN Addiction Center-a. Ovo je prvi korak u borbi protiv zavisnosti, a kako bi lečenje imalo pozitivan ishod, važno je da se prođu svi koraci (pročitaj više o SMART RECOVERY programu).

U LORIJEN Addiction Center-u postoji mogućnost ambulantne detoksikacije.

Ambulantna detoksikacija

Namenjena je pacijentima koji imaju lakšu do umereno tešku i tešku apstinencijalnu krizu, odgovornog saradnika u lečenju i adekvatan smeštaj, tako da svakodnevno mogu dolaziti na kliniku. Dinamika davanja i sastav detoksikacione i antikrizne  terapije prilagodjavaju se potrebama svakog pojedinog pacijenta. Tokom celog procesa detoksikacije stručni tim prati, motiviše i podržava pacijenta u njegovom nastojanju da uspostavi apstinenciju. Saradnike u lečenju usmerava, podržava i savetuje kako bi bili što adekvatniji i uspešniji u svojoj ulozi.

Nastavak lečenja tokom koga je cilj da se postignuta apstinencija stabilizuje može se nastaviti kroz naredne faze SMART RECOVERY programa.  

Detoksikacija podrazumeva više različitih metoda:

  • Program za heroinske zavisnike
  • Program za zavisnike od Trodona i Buprenorfina
  • Program za alkoholičare
  • Program za zavisnike od lekova za smirenje i spavanje
  • Program za zavisnike od kokaina
  • Program za pacijente sa zavisnoću od više različitih supstanci
  • Programi za pacijente sa dual dijagnozom

Šta lečimo

Zavisnost od heroina icon - Lorije Center
Zavisnost od kokaina icon - Lorijen Center
Zavisnost od marihuane icon - Lorijen Center
Alkoholizam icon - Lorijen Center
Patološko kockanje icon - Lorijen Center
Zavisnost od lekova icon - Lorijen Center
Sexualni problemi icon - Lorijen Center
Zavisnost od interneta icon - Lorijen Center

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak.

Kako radimo

Smart Recovery Photo

Imaš pitanje?

NAŠ TIM