Da li je narkomanija izlečiva? | Šta lečenje podrazumeva? | Lorijen HospitalLorijen Center Da li je narkomanija izlečiva? | Šta lečenje podrazumeva? | Lorijen Hospital

Da li je narkomanija izlečiva?

Narkomanija je hronična bolest. Kao i druge hronične bolesti (diabetes, hipertenzija..) ona se može uspešno lečiti. Zavisnik može u potpunosti prestati sa uzimanjem droge, oporaviti se i fizički i mentalno i funkcionisati kao da je nikada nije uzimao. Može se vratiti u normalne životne tokove.

Uspešno lečenje podrazumeva da on nauči kako da izbegne recidive i kako da uobičajene životne probleme i stresove rešava konstruktivno, a ne uzimanjem alkohola, droga i lekova.

Hiljade naših pacijenata su uspeli da održe višegodišnje apstinencije. Ukoliko do recidiva ipak dodje ovi pacijenti odreaguju odmah, traže pomoć da ponovo prestanu sa uzimanjem droge i ponovo vrate izgubljenu ravnotežu.

A šta je to što se ne može promeniti, odnosno izlečiti?

Zavisnik ne može više nikada kontrolisano uzimati alkohol ili drogu.

On može da više nikada ne uzme supstancu od koje je stvorio zavisnost, ali ne može da je uzme jednom i da se potom zaustavi. Ako je uzme jednom nastaviće da je uzima svakodnevno i u istim količinama kao što je nekada uzimao, kao da nikada nije prekidao. Na primer, osoba koja je prestala da puši može da nikada više ne zapali cigaretu, ali ne može da popuši samo jednu uz kafu. Ako zapali tu jednu za tri dana će se vratiti na kutiju , iako to ne želi.

Ako se radi o dugotrajnoj zavisnosti i/ili rizičnim načinima uzimanja droge, neke od zdravstvenih posledica mogu se trajno zadržati i zahtevati konstantnu medicinsku negu.

Šta je specifičnost lečenja u  Lorijen  Addiction Centru?

Lečenje ne može biti i nije isto za svakoga. Programi lečenja se prilagodjavaju potrebama i mogućnostima svakog pojedinog pacijenta. Na osnovu prethodne procene psihijatra i psihološkog testiranja pravi se program koji odgovara tipu ličnosti pacijenta, za koji postoji najveća verovatnoća da će baš kod njega biti izvodljiv i uspešan, koji će najbolje mobilisati i dalje razvijati njegove zdrave snage. Pročitajte više o 4 koraka lečenja u okviru SMART RECOVERY Programa.
Kod mnogih pacijenata, uz zavisnost, postoje i drugi psihijatrijski poremećaji (depresija, socijalne fobije, agorafobija , panični strahovi, poremećaji ličnosti, psihoze…) koji su ili prethodili nastanku zavisnosti ili su njena posledica. Kako bi lečenje zavisnosti bilo uspešno u našoj ustanovi se i ovi poremećaji dijagnostikuju i leče.

Da li je neophodna izolacija zavisnika?

Izolacija od provocirajućeg okruženja svakako je potrebna (najbolje u bolničkim uslovima) dok ne prodje apstinencijalna kriza i dok se ne steknu uslovi da se u terapiju uvedu blokatori i drugi oblici zaštite. Ovi lekovi omogućavaju da pacijent posle par nedelja nastavi da živi u svojoj prirodnoj sredini i da tu nauči da identifikuje i izbegne rizične situacije i da razvije zdravije mehanizme prilagođavanja. To podrazumeva i promenu društva u kome se zavisnik kreće.

A šta lečenje podrazumeva?

Kao i kod drugih hroničnih bolesti, lečenje podrazumeva uspostavljanje apstinencije, korišćenje određenih lekova u cilju njenog održavanja, izbegavanje rizičnog okruženja i izmenu u životnom stilu.

Koliko je značajna porodica u lečenju?

Osoba koja je zavisna od psihoaktivnih supstanci veoma retko može sama izaći iz klopke u koju je upala. Zato je podrška porodice ili bliskih prijatelja od nemerljivog značaja za uspešno lečenje. Pročitajte više o tome koliki je značaj porodice u lečenju zavisnosti.

Saznajte više kako porodica može direktno pomoći zavisniku kroz porodičnu terapiju, ili davanjem podrške pacijentu u prolaženju 4 koraka SMART RECOVERY programa za uspešno lečenje.

Ukoliko imate još neka pitanja ili mislite da je vama ili bliskoj osobi potrebna pomoć kontaktirajte nas…

Šta lečimo

Zavisnost od heroina icon - Lorije Center
Zavisnost od kokaina icon - Lorijen Center
Zavisnost od marihuane icon - Lorijen Center
Alkoholizam icon - Lorijen Center
Patološko kockanje icon - Lorijen Center
Zavisnost od lekova icon - Lorijen Center
Sexualni problemi icon - Lorijen Center
Zavisnost od interneta icon - Lorijen Center

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak.

Kako radimo

Smart recovery icon beli okvir - Lorijen Center

Imaš pitanje?