Detoksikacija | Metode detoksikacije | Bezbolna detoksikacijaLorijen Center Detoksikacija | Metode detoksikacije | Bezbolna detoksikacija

Metode detoksikacije

Kako izgleda proces lečenja i otklanjanje fizičke zavisnosti?

Fizička detoksikacija je prvi korak u lečenju bolesti zavisnosti (saznaj više o SMART RECOVERY programu).

Stručni tim LORIJEN Addiction Center-a već pune dve decenije uspešno rešava probleme kao što su odvikavanje od heroina, alkohola, kokaina, marihuane, ekstazija i drugih psihoaktivnih supstanci.

Bolnička detoksikacija

Detoksikacija u bolničkim uslovima podrazumeva više različitih programa i protokola:

 • Za zavisnike od heroina i opoida  LORIJEN Addiction Center nudi tri vrste detoksikacije – brza, klasična i spora:
 1. Brza detoksikacija – RAI (Rapid Antagonist Induction)
  Kriza se može ubrzati ako se odredjenim lekovima opijati naglo istisnu iz organizma. Na ovaj način se trajanje apstinencijalne krize višestruko skraćuje. Najneprijatniji simptomi krize prolaze u prvih 6 sati, koje pacijent provede u snu.
  Ovaj program indikovan je za pacijente koji zbog  prenaglašenog straha od krize odlažu ili izbegavaju lečenje. Takodje je namenjen pacijentima koji, iz bilo kog razloga, moraju da uspostave apstinenciju u što kraćem vremenskom periodu.
  Najkraće vreme za koje se ovo može postići podrazumeva 3 dana.
  Naša doktorka, mr sci. dr med. Jasmina Knežević-Tasić je PRVA koja je na prostorima bivše Jugoslavije još davne 1993.godine počela prva sa uspešnom primenom RAI – brze detoksikacije.
 1. Klasična detoksikacija.
  Tokom 7-14 dana , u podržavajućem i bezbednom okruženju, u uslovima  poluintenzivne nege, pacijentu se pomaže da sa što manje nelagodnosti i rizika prebrodi apstinencijalnu krizu. Tokom ovog procesa koriste se antikrizni lekovi koji nisu na bazi opijata. U ovom programu se primenjuju i različite metode kojima se smanjuje želja za drogom.
 1. Spora detoksikacija
  Kriza se može usporiti ako se u terapiju uvedu drugi opijati kao što je Buprenorphine koji se postepeno isključuje progresivnim smanjivanjem dnevne doze. Ovaj proces može trajati različito dugo, a u nekim slučajevima se odlučuje da se nastavi sa terapijom održavanja.
 • Za zavisnike od kokaina i drugih stimulansa predviđena je detoksikacija i simptomatska terapija u toku od 6 dana, a potom uključivanje u program za prevenciju recidiva u okviru II faze SMART RECOVERY Programa.
 • Za zavisnike od alkohola trajanje bolničke detoksikacije zavisi od težine kliničke slike i prisustva eventualnih komplikacija. Ova faza se završava uvodjenjem averzivne terapije i lekova koji smanjuju žudnju za alkoholom (anti craving medication). Kako bi lečenje bilo uspešno, apeluje se da se borba protiv alkoholizma nastavi kroz naredne korake SMART RECOVERY programa.
 • Za zavisnike od lekova za smirenje i spavanje predviđena je obustava ovih lekova  postepenoim smanjivanjem dnevne doze. Trajanje ovog programa zavisi od početne dnevne doze leka. Posle početne evaluacije pacijenta i inicijalnog praćenja u prvih nedelju dana, a kako bi lečenje bilo uspešno, preporučuje se da se nastavi u okviru narednih koraka SMART RECOVERY programa.
 • Za pacijente koji imaju bihevioralne adikcije ( kockanje, zavisnost od video igrica, interneta, zavisnost od kupovine, pornografije, kompulzivno prejedanje i slično) predvidjeni su odgovarajući psihoterapijski programi koji se mogu sprovoditi u grupi ili individualno (LORIJEN Psychotherapy)
 • Za pacijente koji zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance bez razvoja zavisnosti
 • Ovaj tip zavisnosti ne zahteva detoksikaciju i lečenje apstinencijalne krize te se odmah započinje druga faza lečenja –promena navika i životnog stila.
  Moguće je da lekar proceni da je primereniji metod lečenja za određenog pacijenta individualna psihoterapija i/ili porodična terapija u okviru LORIJEN Psychotherapy.
  U slučaju da pored zloupotrebe alkohola i /ili droga  postoje i drugi psihijatrijski poremećaji, primenjuje se psihofarmakoterapija.

Šta je to blokator ili čip?

Pored detoksikacije, lečenje pacijenata je podržano i odgovarajućom farmakoterapijom u cilju stabilizovanja i održavanja apstinencije. Proces detoksikacije završava se uvodjenjem blokatora opijatskih receptora.

Kod pacijenata koji se leče od opijatske zavisnosti blokatori smanjuju šansu da po prestanku uzimanja opijata dođe do razvoja alkoholizma i zavisnosti od lekova za smirenje i spavanje.

Blokatori mogu biti u različitim oblicima, zavisno od stanja pacijenta:

 • Blokatori u vidu tableta, koje se koriste u lečenju zavisnosti od opijata i opoida kao što su heroin i Trodon, ili averzivne terapije u slučaju alkoholizma. Ovo su lekovi koji pomažu da se kontroliše želja za drogom i/ili alkoholom i privremeno sprečavaju njihovo ponovno uzimanje. U daljem toku ovi lekovi se mogu uzimati oralnim putem u vidu tableta ili rastvora, uz obavezan nadzor od strane saradnika u lečenju.
 • Implanti obezbedjuju sigurnu zaštitu tokom 2, 3 ,6 ili 12 meseci (u zavisnosti od vrste implanta). Ako ih pacijent dobro podnosi, njihova ugradnja se može ponavljati onoliko dugo koliko je pacijentu potrebno.
 • Depo injekcije – pored implanta blokator se može koristiti i u ovom obliku. Njihova primena ne zahteva hiruršku intervenciju. Intramuskularne depo injekcije obezbedjuju zaštitu tokom mesec dana.

Stabilizovanje apstinencije podrazumeva i postepenu obustavu antikrizne terapije i uvodjenje drugih psihofarmaka po proceni ordinirajućeg psihijatra. Ovo je posebno važno kod pacijenata sa dual dijagnozom koji pored zavisnosti imaju još neki psihijatrijski poremećaj, kao što je depresija, stanja straha, psihoza, poremećaji ishrane,  poremećaji ličnosti  koji zahteva pažnju i lečenje. Često se dešava da tek kada se prestane sa uzimanjem alkohola ili droge ovi poremećaji  postaju očigledni.

Ukoliko želite da dobijete još informacija o lečenju i zakažete svoj prvi termin
kontaktirajte nas ili pozovite: +(381) 11 30 88 090   i   +(381) 69 30 88 090

Kako radimo:

Šta lečimo

Zavisnost od heroina icon - Lorije Center
Zavisnost od kokaina icon - Lorijen Center
Zavisnost od marihuane icon - Lorijen Center
Alkoholizam icon - Lorijen Center
Patološko kockanje icon - Lorijen Center
Zavisnost od lekova icon - Lorijen Center
Sexualni problemi icon - Lorijen Center
Zavisnost od interneta icon - Lorijen Center

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak.

Imaš pitanje?

NAŠ TIM