O Lorijen Centru | Usluge Lorijen CentraLorijen Center O Lorijen Centru | Usluge Lorijen Centra

LORIJEN | Addiction Center

je specijalizovana psihijatrijska klinika koja već 20 godina uspešno sprovodi različite programe lečenja bolesti zavisnosti i drugih psihijatrijskih poremećaja. Predstavlja nastavak rada specijalističke psihijatrijske ordinacije „Lorijen“ kao prve privatne prakse za lečenje bolesti zavisnosti u staroj Jugoslaviji.

Posvećeni smo pružanju kompletne i kvalitetne usluge našim pacijentima, njihovoj porodici i drugim osobama od značaja.

image descimage descimage descimage descimage descimage descimage desc

Tim stručnjaka predvodi dr sci.med. Jasmina Knežević-Tasić, jedna od prvih eksperata za lečenje bolesti zavisnosti u Srbiji, psihijatar sa 30 godina iskustva u ovoj oblasti. Njeno ime se vezuje za INOVATIVNOST u pristupu lečenju bolesti zavisnosti i UVOĐENJE efikasne i brze metode detoksikacije i lekova koji omogućavaju dugotrajnu i stabilnu apstinenciju. Naime, dr. Knežević-Tasić je PRVA koja je na prostorima bivše Jugoslavije još davne 1993.godine POČELA SA USPEŠNOM PRIMENOM blokatora opijatskih receptora naltrexona, čije se prednosti poslednjih godina sve više prepoznaju u svetu.

Konstantno usavršavanje u Americi i Evropi, kao i psihoterapijske edukacije joj daju širinu, sveobuhvatnost i kredibilitet kada je u pitanju lečenje zavisnosti. Dr. Jasmina Knežević-Tasić je doktor medicinskih nauka. Jedna je od retkih doktora na našim prostorima koja u svojoj praksi poseduje visok nivo stručnosti u psihoterapiji, psihijatriji i farmakoterapiji, što omogućava da sagleda kompletnu sliku i u potpunosti terapijski pokrije svako pacijentovo stanje.

U našem timu možete naći vrsne stručnjake u oblasti psihijatrije i psihologije, kao i visoko kvalifikovani tim medicinskih radnika sa bogatim iskustvom u ovom područiju.

Stručni tim LORIJEN ADDICTION CENTER-a već pune dve decenije uspešno rešava probleme kao što su odvikavanje od supstanci, heroin, alkohol, kokain, marihuana, ekstazi i druge psihoaktivne supstance. U tom smislu, pacijentu nudimo punu brigu i negu, sprovodeći ga kroz sve korake lečenja. Integrativni pristup lečenju omogućava da uspešno lečimo fizičku i psihičku krizu.

Poslednjih godina razvijeni su i vrlo efektivni programi za lečenje bihejvioralnih zavisnosti kao što su kocka i zavisnost od interneta. Dr sci. med. Jasmina Knežević-Tasić je i na ovom polju jedan od pionira koji su ponudili ovim prostorima najobimniju studiju o bihejvioralinim zavisnostima.

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da lečenje prilagodimo specifičnim potrebama svakog pojedinog pacijenta, da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak. Pri tome se sve faze lečenja sprovode na jednom mestu.

Do sada je pomoć stručnjaka LORIJEN ADDICTION CENTER-a potražilo skoro 7000 zavisnika od kojih je većina više godina u stabilnoj asptinenciji, što potvrđuje uredan život koji danas vode.

„U konstantnoj smo potrazi za najefikasnijim lekom, pravim rečima i odgovarajućim akcijama koje će pomoći da se suzbije žudnja za drogom i jednom za svagda pobedi ta tiranija.“

Šta LORIJEN|Addiction Center nudi:

 • raznovrsne tretmane lečenja bolesti zavisnosti
 • najsavremeniji pristup i inovacije u lečenju
 • individulaizovane programe lečenja
 • integrativni pristup lečenju
 • 24h brigu o pacijentima
 • najefikasniji metod tretiranja simptoma apstinencijalne krize
 • efikasnu farmakoterapiju za održavanje apstinencije
 • psihoterapijsku podršku tokom akutne faze lečenja
 • Skype terapija
 • lečenje pacijenata koji uz zavisnost imaju i drugi psihijatrisjki poremećaj (depresija – socijalna fobija – anksioznost – psihoze itd.)
 • lečenje poremećaja ponašanja
 • lečenje višestruke zavisnosti
 • visok nivo poverljivosti
image descimage desc

Ka čemu težimo

Da svojim radom POKAŽEMO da se zavisnosti mogu efikasno lečiti, ništa manje efikasno nego što se danas leče druge hronične bolesti.
Saznaj sve ka čemu težimo

Šta lečimo

Zavisnost od heroina icon - Lorije Center
Zavisnost od kokaina icon - Lorijen Center
Zavisnost od marihuane icon - Lorijen Center
Alkoholizam icon - Lorijen Center
Patološko kockanje icon - Lorijen Center
Zavisnost od lekova icon - Lorijen Center
Sexualni problemi icon - Lorijen Center
Zavisnost od interneta icon - Lorijen Center

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak.

Smart Recovery Photo

Imaš pitanje?

Naš tim

Usluge koje korisnici najčešće biraju

Budi hrabar pomozi sebi

heading

SMART RECOVERY Program

Ovo je integrativni pristup lečenju bolesti zavisnosti što znači da ga vodimo kroz sve korake lečenja, i to na jednom mestu.

Pročitaj više

I fazaDETOX

Ovo je prvi korak u lečenju – otklanjanje fizičke zavisnosti. Traje 7 ili više dana, zavisno od stanja pacijenta i vrste zavisnosti.

Pročitaj više

METODEdetoksikacije

Detoksikacija u bolničkim uslovima podrazumeva više različitih programa i protokola za lečenje svih tipova zavisnosti.

Pročitaj više

II fazaLIFESTYLE CHANGES

Program Promena životnog stila se zasniva na usvajanju zdravih navika i veština sprečavanja recidiva. Pruža psihološku podršku...

Pročitaj više