Promena navika i životnog stila | Relaps prevention | Lorijen CenterLorijen Center Promena navika i životnog stila | Relaps prevention | Lorijen Center

II faza :: promena navika

II faza SMART Recovery programa – faza promena navika i životnog stila predstavlja nastavak lečenja bolesti zavisnosti. U ovaj program se mogu uključiti i pacijenti koji prethodno nisu bili na bolničkoj detoksikaciji.

Program u okviru II faze lečenja je osmišljen kao poludnevno okupiranje pacijenta u periodu od 6 nedelja.

Za cilj ima da pruži psihološku podršku pacijentima u periodu najjače psihičke krize, tj. odmah posle detoksikacije.

Pacijenti dolaze u prostor LORIJEN Addiction Center-a u pre podnevnim časovima i kroz različite terapisjke aktivnosti uče kako da ponovo uspostave kontrolu nad svojim životom, kako da kontrolišu žudnju za drogom i kako da prepoznaju i prebrode rizične situacije.

U kreiranju terapijskog porgrama u II fazi lečenja poštujemo individualne karakteristtike i potrebe svakog pacijenta.

Koje su mogućnosti lečenja u okviru II faze?

PROGRAM ZA PREVENCIJU RECIDIVA – Relaps prevention

Ovaj psihoterapisjki program podrazumeva niz kognitivno-bihevioralnih tehnika i izmena životnog stila, čiji je cilj da se postignu, učvrste i održe pozitivne promene u ponašanju. Ovaj program samokontrole primenljiv je i efikasan kod svih adiktivnih ponašanja  i može se primenjivati uz sve druge psihoterapijske metode. Pacijent se uči da predvidi i prepozna situacije u kojima postoji visok rizik za recidiv. Te situacije su obično vezane za bolna osećanja, dugotrajne sukobe sa osobama iz neposrednog okruženja i za uticaj starog društva. Uči se kako da u svakoj od tih situacija uspostavi i održi kontrolu i odreaguje na konstruktivan način. Takodje ovladava tehnikama za kontrolu žudnje. Sve tehnike za prevenciju recidiva podrazumevaju aktivno uključivanje pacijenta koji se podstiče da analizira svoje ponašanje, stavove i emocionalne reakcije, da uči i da se menja.

Ukoliko ipak dodje do ponovnog uzimanja droge i pored svih preduzetih mera, brzom intervencijom se prekida pre nego što se pacijent vrati starim obrascima ponašanja, izgubi motivaciju za asptinenciju i ponovo podigne granitni zid psiholoških odbrana. Recidiv se koristi i kao prilika da pacijent nauči koje zamke treba da izbegne u budućnosti.

PSIHOEDUKACIJA

Edukativni program koji ima za cilj da se pacijenti upoznaju sa svojom zavisnošću, promišljaju o njoj i shvate veličinu njenog uticaja na njihov život. Stiču osnovna znanja o drogama, lekovima, alkoholu, kocki itd, uče kako različite supstance deluju na njihov organizam i kolika je njihova štetnost. Bave se analizom nastanka i razvoja bolesti i njenih posledica, stvaranjem uvida u mehanizme nastanka i održavanja bolesti, kao i spoznavanjem odnosa pacijent – porodica. Pacijentima se pomaže da se izbore sa okidačima koji ih podsećaju na problem, otporima koje imaju prema lečenju i uopšte apstinenciji kao i krizama.

U okviru psihoedukacije pacijenti sagledavaju tok oporavka i potencijalnih ličnih promena i prave plan za sledeću fazu lečenja.

ART TERAPIJA

Art terapija je vid ekspresivne terapije koja koristi kreativne procese stvaranja umetničkih dela u cilju uspostavljanja fizičkog, mentalnog i i emocionalnog  blagostanja.

Kreativni procesi koji se dešavaju prilikom umetničkog izražavanja osobe mogu da joj pomognu u rešavanju problema, kontrolisanju i upravljanju emocija i ponašanja, smanjenju stresa i sveobuhvatnom poboljšanju samopoštvanja.

U sigurnom i kreativnom prostoru, naši terapeuti daju podršku i podstiču kretivnost pomažući da se izraženo razume i prihvati. Pacijent, ukoliko je spreman i to želi, o svojim osećanjima priča kako na samoj art terapiji zajedno sa drugim članovima grupe, tako i kasnije sa psihijatrom na individualnoj seansi.

REKREATIVNI PROGRAM

Program posebno osmišljenih vežbi snage, istezanja, disanja i relaksacije koji omogućavaju pacijentu da uspostavi fizičku i mentalnu smirenost. Takođe pomaže pacijentima da povrate fizičku kondiciju koja se izgubila usled višegodišnjeg korišćenja supstanci.

Ovo je prvi korak u stvaranju zdrave navike koja, ako se dalje upražnjava i razvija, može pomoći ne samo da se održi apstinencija, već i da se otklone oštećenja mozga nastala korišćenjem droga.

Šta lečimo

Zavisnost od heroina icon - Lorije Center
Zavisnost od kokaina icon - Lorijen Center
Zavisnost od marihuane icon - Lorijen Center
Alkoholizam icon - Lorijen Center
Patološko kockanje icon - Lorijen Center
Zavisnost od lekova icon - Lorijen Center
Sexualni problemi icon - Lorijen Center
Zavisnost od interneta icon - Lorijen Center

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak.

Kako radimo

Smart Recovery Photo

Imaš pitanje?

NAŠ TIM