Smart recovery program | Lečenje bolesti i zavisnosti | Lorijen CenterLorijen Center Smart recovery program | Lečenje bolesti i zavisnosti | Lorijen Center

Smart recovery program

Specifičnost LORIJEN CENTER-a se ogleda u tome što pacijentu nudimo SMART RECOVERY program, tj. integrativni pristup lečenju bolesti zavisnosti.

To znači da ga vodimo kroz sve korake lečenja, i to na jednom mestu, istovremeno mu nudeći

podršku,

kvalitet,

fleksibilnost

 i efikasnost u lečenju.

Glavna misija Lorijena jeste da od onog trenutka kada pacijent dođe kod nas i zatraži našu pomoć, da mu naš tim omogući kompletno lečenje sa jedinim ciljem da izađe kao zdrava osoba.

Naše dvadesetogodišnje iskustvo nas je naučilo da je konačni prestanak uzimanja droga ili alkohola itekako moguć, ali sa akcentom na prolaženje kroz ceo program i sve faze.

Lečenje ne može biti i nije isto za svakoga. SMART RECOVERY program lečenja je fleksibilan u smislu da se prilagodjava individualnim potrebama i mogućnostima svakog pojedinog pacijenta.

Kako izgleda proces lečenja?

Pre svega želimo da podstaknemo, razvijemo i učvrstimo motivaciju za lečenje. Nije lako promeniti ponašanje. Zavisnik to nikada ne može učiniti zato što to drugi očekuju od njega ili zbog druge osobe. On mora da pronadje sopstvene razloge i motive da podje tim putem i da stekne osećaj da to čini zbog sebe.

Jednom kada je zavisnik doneo odluku da se leči pomažemo mu da se detoksikuje (I faza) i da bezbolno prebrodi apstinencijalnu krizu. Trajanje ovog procesa može biti različito u zavisnosti od koje je droge zavistan i koliko dugo, od količine koju uzima, od toga da li uzima jednu ili više droga. Poznato je da prestanak uzimanja droga i lekova koji imaju brzo i kratko dejstvo (kao što je npr. heroin) dovodi do kraće i teže apstinencijalne krize nego kada su u pitanju droge i lekovi sporijeg i dužeg dejstva (metadon na primer).

Sam način detoksikacije može uticati na trajanje asptinencijalne krize. Videti koje sve metode detoksikacije postoje u okviru I faze Smart Recovery programa.

Po prestanku apstinencijalne krize u terapiju se uvode blokatori opijatskih receptora, koji pomažu da pacijent održi apstinenciju. Ovi lekovi sprečavaju delovanje opijata (heroin, morfin, metadon, Trodon, Subutex..) i otklanjaju želju za njima. Ovi lekovi omogućavaju da pacijent počne sa aktivnim radom na sebi i pravom borbom protiv zavisnosti.

Dalji tok lečenja se nastavlja kroz fazu II – promena navika i fazu III – umrežavanje. Uz odgovarajuću farmakoterapiju osmišljavaju se individualizovani terapijski programi. Njih čine psihoedukacija, individualna psihoterapija , grupna i porodična psihoterapija, vežbe relaksacije, vežbe disanja, yoga i drugo. Radi se program za prevenciju recidiva (sprečavanje ponovnog vraćanja na drogu) u kome pacijent uči kako da prepozna i izbegne rizične situacije, kako da smanji stres, rešava probleme, ostvari bolje odnose sa vršnjacima i osobama  suprotnog pola, šta da uradi kada se javi želja za drogom.

U ovome učestvuje tim psihijatara i psihologa kao i drugih saradnika koji se angažuju u sprovodjenju programa.

Kako izgleda Smart Recovery Program:

I   FAZA  –  detox

Intezitet:   7 ili više dana – zavisno od stanja pacijenta i vrste zavisnosti

U LORIJEN Addiction Center-u postoji mogućnost:

  1. BOLNIČKE DETOKSIKACIJE
  2. AMBULANTNE DETOKSIKACIJE

Cilj:  otklanjanje fizičke zavisnosti

Ova inicijalna faza lečenja završava se uvodjenjem BLOKATORa (Naltrexone, disulfiram) koji služi za održavanje apstinencije  ili  BUPRENORFINa – supstituciona terapija. Za cilj imaju psihofizičku stabilizaciju.

II FAZA – promena navika

Intezitet:   6-8 nedelja,  5 x nedeljno program u trajanju od 4h

Program se zasniva na intezivnom učenju veština sprečavanja recidiva, kao i na promenama u životnom stilu koje će to podržati.

Mogucnosti: grupni i/ili individualni rad

Ciljevi:  sprečavanje recidiva i izgradnja zdravog stila življenja

III FAZA – umrežavanje 

Intezitet:   6 meseci,  2 x nedeljno u trajanju od 90min

Mogucnosti:  grupni rad pacijenta i saradnika u lečenju

U ovoj fazi lečenja pacijenti održavaju apstinenciju još uvek uz intezivnu podršku značajnih osoba u svom okruženju. Podrška porodice i prijatelja je neophodna u lečenju svih zavisnosti. U ovoj fazi pacijent uči da gradi zdravu mrežu odnosa sa prijateljima i ljudima u okruženju.

Cilj:  sprečavanje recidiva i socijalna reintegracija

IV FAZA – lični razvoj

Intezitet:   min 1,5 godina,  1 x nedeljno ili u dogovoru sa lekarom

Ovo je faza kroz koju i od koje pacijent moze da ide dalje sam. Pored učvršćivanja postignutih promena dalji rad na sebi je od izuzetne važnosti za pokretanje zaustavljenog emocionalnog, socijalnog i intelektualnog razvoja.

Mogucnosti:  Ova faza se odvija u okviru LORIJEN Psychotherapy

  1. INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA
  2. GRUPNA TERAPIJA
  3. SKYPE TERAPIJA
  4. PORODIČNA PSIHOTERAPIJA

Cilj:  sprečavanje recidiva i psiholosko sazrevanje

Život nakon lečenja

U okviru LORIJEN Psychotherapy i LORIJEN Organizational Consulting & Coaching  postoji mogućnost da se dalje razvijate u ličnom i profesionalnom smislu.

  1. PSIHOFITNES PROGRAM
  2. LIFE – COACHING
  3. EDUKATIVNI PROGRAMI O BOLESTIMA ZAVISNOSTI

Šta lečimo

Zavisnost od heroina icon - Lorije Center
Zavisnost od kokaina icon - Lorijen Center
Zavisnost od marihuane icon - Lorijen Center
Alkoholizam icon - Lorijen Center
Patološko kockanje icon - Lorijen Center
Zavisnost od lekova icon - Lorijen Center
Sexualni problemi icon - Lorijen Center
Zavisnost od interneta icon - Lorijen Center

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak.

Kako radimo:

Smart recovery icon beli okvir - Lorijen Center

Imaš pitanje?

NAŠ TIM