Podrška porodice u lečenju zavisnosti | Umrežavanje | Lorijen CenterLorijen Center Podrška porodice u lečenju zavisnosti | Umrežavanje | Lorijen Center

III faza :: umrežavanje

III faza SMART Recovery programa  je faza podrške i izgradnje mreže.

Podrška porodice i prijatelja je neophodna u lečenju svih zavisnosti.

U ovoj fazi lečenja pacijenti održavaju apstinenciju još uvek uz intezivnu podršku značajnih osoba u svom okruženju i uče da grade mrežu zdravih odnosa.

Glavni cilj lečenja u ovoj fazi je sprečavanje recidiva i socijalna reintegracija.

Porodici se pomaže da nauči da prepozna kada je identifikovani pacijent u krizi i da mu pomogne da je prevaziđe bez uzimanja supstance.

Tokom ovog programa pravi se uvid u bolest sa osvrtom na sve faze razvoja bolesti kako identifikovanog pacijenta tako i cele porodice.

Bolest zavisnosti najčešće ima korene u ranom razvoju pacijenta. Porodica ima veliki uticaj u nastanku zavisnosti usled neprepoznavanja zavisničkog ponašanja u detinjstvu. Saznajte kakvu ulogu ima porodica u lečenju zavisnosti.

Često se dešava da neko od članova porodice daje model zavisničkog ponašanja: npr.otac ili majka je kockar, alkoholičar… Usled čestih nesuglasica roditelja, dete se povlači u sebe i spas nalazi „na ulici”.

Tokom razvoja zavisnosti kod nekog člana porodice, porodica takođe postaje zavisnička. Ona svojim mehanizmima odbrane u početku negira, onda minimizira pa racionalizuje ne bi li se „odbranila“ od istine da imaju zavisnika u porodici.

Zato je neophodno lečenje cele porodice.

Kada se pacijent oporavi i rehabilituje, vraća se u sredinu gde je uzimao supstance. Ako je samo pacijent taj koji se menja i leči, a bez promene u porodici, postiže se pomak koji se vremenom umanjuje. Brzo će prerasti u krizu i pacijent se vraća na pređašnje stanje funkcionisanja,tj. vraća se modelu zavisničkog ponašanja. Taj krizni trenutak nastojimo da izbegnemo, kada je verovatnoća da se lagano klizi u recidiv najveća.

U lečenje se uključuju i prijatelji koji nisu u problemu, a koji imaju želju da pomognu. Prijatelji pomažu socijalizaciju pacijenta na zdrav način, izbegavanje okidača koji mogu izazvati krizu i pružaju oslonac za dalji oporavak od bolesti.

III faza se odvija kroz grupni rad pacijenta i saradnika u lečenju 2 x nedeljno u trajanju od 90 min. Ova faza u lečenju traje minimun 6 meseci.

Saznajte koje još vidove psihoterapijske pomoći i grupa podrška nudi LORIJEN Psychotherapy.

Šta lečimo

Zavisnost od heroina icon - Lorije Center
Zavisnost od kokaina icon - Lorijen Center
Zavisnost od marihuane icon - Lorijen Center
Alkoholizam icon - Lorijen Center
Patološko kockanje icon - Lorijen Center
Zavisnost od lekova icon - Lorijen Center
Sexualni problemi icon - Lorijen Center
Zavisnost od interneta icon - Lorijen Center

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak.

Kako radimo

Imaš pitanje?

NAŠ TIM