Šta je to zavisnost od interneta i da li ona zaista postoji?Lorijen Hospital

Šta je to zavisnost od interneta

Posted on јул 20, 2017 with 0 comments

Zavisnost od interneta je kompleksna pojava koja obuhvata aktivnosti koje se ostvaruju korišćenjem interneta kao tehničke podrške.

Ona podrazumeva: zavisnost od igranja igrica, pornografskih sajtova, internet kockanja. 

Imaju iste karakteristike kao i zavisnosti koje podrazumevaju iste takve aktivnosti van mreže i mogu se posmatrati kao zasebne zavisnosti. Sa druge strane izraz internet zavisnost odnosi se na kompulzivne aktivnosti na internetu koje su prevashodno povezane sa mrežom – odgovaranje i pisanje elektronske pošte, rasprave na grupama, informisanje uopšte, čitanje preuzetih vesti, časopisa, članaka, tekstova i dr.

Pored termina „zavisnost od interneta“ u literaturi se koriste različiti termini da se označi ovaj problem kao što su: „problematična upotreba interneta“, „kompulzivno korišćenje interneta“, „zloupotreba interneta“, „patološka upotreba interneta“.

Uzroci internet adikcije

Pogrešno bi bilo protumačiti da svako korišćenje interneta vodi u zavisnost. Ovo je vreme novih tehnologija, te je normalno koristiti ih i oslanjati se na njih u svakodnevnom životu.

Međutim, zbog čega ponekad normalna upotreba prerasta u problematičnu?

Genetska podložnost zavisnostima i određene karakteristike ličnosti („adiktivna ličnost“)  mogu doprineti da upotreba interneta preraste u problematičnu upotrebu pa i u zavisnost.

zavisnost od interneta

Raznovrsnim mogućnostima koje nudi internet zadovoljava različite psihološke potrebe:

 • Samolečenje nekog psihičkog poremećaja

Mnogi ljudi koriste internet da maskiraju anksioznost, depresiju ili neki drugi psihički poremećaj

 • Glad za informacijama

Neki ljudi su informacioni adikti – njihova glad za znanjem je tako snažna da oni nisu u stanju da prestanu sa internet pretragama i čitanjem članaka koji pružaju odredjene informacije.

 • Stidljivost

…ili socijalna fobija takodje mogu biti u osnovi zavisnosti od interneta. Osoba može pokušati da pobegne od realnog sveta, koga se plaši, u fantastičan on-line svet , gde može da bude slobodnija. Mnoge osobe imaju anksioznost i inhibicije u direktnom kontaktu sa ljudima, lakše im je da stupe u interakcije putem neta.

 • Usamljenost

Očajnička potreba da se upoznaju drugi ljudi može dovesti do zavisnosti od internet dating sajtova i chata.

 • Kompulzija

Zamena drugih zavisnosti sa internet adikcijom. Često se dešava da osoba postane zavisna od interneta zbog neke on-line aktivnosti koja pothranjuje neko drugo kompulzivno ponašanje. Patološki kockari ili kupoholičari će preći na on-line kockanje ili kupovinu preko interneta.

Simptomi koji ukazuju na postojanje zavisnost od interneta

Zavisnost od interneta još uvek nije zvanično proglašena za psihijatrijski poremećaj, za šta je potrebna potvrda kroz dalja istraživanja. Obzirom da se u kliničkoj praksi susreće sve veći broj pacijenata sa ovim poremećajem nametnula se potreba da se definišu dijagnostički kriterijumi. Iako još uvek van zvaničnih klasifikacija Beardovi kriterijumi (Beard, 2001) su najšire prihvaćeni u stručnim krugovima. Zasnovani su, velikim delom, na zajedničkim kliničkim karakteristikama bihevioralnih zavisnosti i zavisnosti od supstanci (preokupiranost aktivnošću, žudnja, kompulzija i gubitak kontrole, tolerancija, apstinencijalni sindrom i nastavak upražnjava aktivnosti uprkos štetnim posljedicama).

internet zavisnost i zavisnost od interneta

Da bi se postavila dijagnoza zavisnosti od interneta potrebno je da bude ispunjeno prvih 5 uslova i bar jedan od naredna 3 :

 1. Pojedinac je preokupiran internetom, razmišlja o prethodnoj on-line aktivnosti i planira buduću aktivnost;
 2. Ima potrebu da internet koristi u sve većim vremenskim intervalima da bi ga to zadovoljilo;
 3. Ulaže sve veći napor da kontroliše, smanji ili obustavi korišćenje interneta;
 4. Pri pokušajima da se smanji upotreba interneta javlja se nemir, razdražljivost i depresija;
 5. Zadržava se na internetu znatno duže nego što je nameravao;

 6. Ugrozio je ili rizikovao da  izgubi značajnu vezu, posao, poslovnu šansu zbog neadekvatnog korišćenja Interneta;
 7. Laže i obmanjuje članove porodice, terapeuta i druge kako bi se prikrila prava razmera vezanosti za internet;
 8. Korišćenje interneta postaje način za izbegavanje problema ili ublažavanje lošeg raspoloženja.

Za zavisnika od Interneta ova aktivnost postaje najvažnija aktivnost u životu, on je opsesivno preokupiran njom. Nije u stanju da se svojom voljom odupre potrebi da provodi  sve više vremena na internetu. Često to bude i više od 6h slobodnog vremena. Zbog ovih aktivnosti se zapostvljaju važne  socijalne i profesionalne aktivnosti i značajni odnosi. Zapostavljaju se ambicije i ciljevi. Zapostavlja se lična higijena i briga o sopstvenom zdravlju.

Internet zavisnost kod mladih

Poznato je da video igrice na Internetu, kao i korišćenje Fejsbuka i slanje poruka, značajno češće upražnjavaju mladi i deca nego odrasli.To su potvrdili i nalazi naša dva obimna istraživanja uradjena na blizu 3000 ispitanika u Srbiji ( Đukanović, B., Knežević-Tasić J., 2015) i 1500 u Crnoj Gori (Đukanović B., Knežević-Tasić J., 2016)

Prema zapažanju psihologa postoji nekoliko znakova koji ukazuju na to da je prisutno preterano korišćenje Interneta:

 • Preterani zamor  –dete ujutru teško ustaje, pospano je i ritam spavanja je vidno poremećen
 • Smanjenje koncentracije i pažnje –pogoršanje školskog uspeha itd.
 • Smanjenje socijalnih kontakata i emocionalnih veza – kako sa članovima porodice tako i sa prijateljima
 • Smanjeno interesovanje za sve hobije osim za Internet
 • Neposlušnost koja pomaže u odbijanju prihvatanja problematične upotrebe Interneta

 

Pročitajte više o internet zavisnostima klikom ovde.

Ukoliko želite da dobijete još informacija o lečenju ili zakažete svoj prvi termin
kontaktirajte nas ili pozovite: +(381) 11 30 88 090   i   +(381) 69 30 88 090.


Autor teksta

Dr sci.med. Jasmina Knežević-Tasić

lekar specijalista psihijatrije i direktor Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti i druge psihijatrijske poremećaje „LORIJEN CENTAR“


Izvori:

Knežević-Tasić J., Đukanović B., “Bihevioralne zavisnosti u Srbiji”, Izdavačka knjižernica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2015.

Đukanović B., Knežević-Tasić J., “Bihevioralne zavisnosti u  Crnoj Gori”, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2016.

Beard, K. W., & Wolf, E. M. (2001). Modification in the proposed diagnostic criteria for Internet addiction. CyberPsychology & Behavior4(3), 377-383.

Tags: bolesti zavisnosti, internet zavisnost, kako se pocinje, klinika za bolesti zavinsosti, klinika za lecenje bolesti zavsnosti, lorijen centar, previse vremena na fejsu, previse vremena na mobilnom telefonu, trazenje leka za usamljenost, usamljenost i depresija, zavisnost od drustvenih mreza, zavisnost od fejsbuka, zavisnost od igrica, zavisnost od interneta, zavisnost od mobilnih telefona

Leave a comment

seventeen + 20 =