kako se pocinje Archives | Lorijen CenterLorijen Center kako se pocinje Archives | Lorijen Center
Sta su bihevioralne zavisnosti

Šta su bihevioralne zavisnosti

Posted on 21 јула, 2017 with 1 comment

Zavisnost o interneta, video igrica, mobilnih telefona, društvenih mreža Pod terminom „bihevioralne zavisnosti“ ili „nehemijske zavisnosti“ spadaju brojne kompulzivne aktivnosti koje ne zahtevaju prisustvo supstance, a koje su po prirodi adiktivne. Ovome je doprinela i nagla ekspanzija neurobioloških istraživanja u ovoj oblasti. Razvoj novih tehnologija predstavlja plodno tlo za kompulzivne aktivnosti koje uključuju ceo kompleks zavisnosti od […]

Zašto se pribegava uzumanju psihoaktivnih supstanci

Posted on with 0 comments

Zašto i kako se počinje? Adolescencija kao period najveće ranjivosti Sa korišćenjem psihoaktivnih supstanci najčešće se počinje u periodu adolescencije. To je burna faza na prelazu iz detinjstva u odraslo doba kroz koju mlada osoba emocionalno, socijalno i intelektualno sazreva pripremajući se za izazove i odgovornosti odraslog doba. Šta mladu osobu čini vulnerabilnom? Šta povećava […]

Kako prepoznati zavisnost

Posted on with 0 comments

Kako prepoznati zavisnost? Roditelji su često poslednji koji primete znake zloupotrebe i zavisnosti kod svoga deteta i to ne zato što se to posebno vešto skriva od njih. Članovi porodice i partneri su podložni istim samozavaravanjima kao i mlada osoba koja je na putu da razvije ili je već razvila zavisnost. Oni dugo negiraju i […]

Šta je to zavisnost od interneta

Posted on 20 јула, 2017 with 0 comments

Zavisnost od interneta je kompleksna pojava koja obuhvata aktivnosti koje se ostvaruju korišćenjem interneta kao tehničke podrške. Ona podrazumeva: zavisnost od igranja igrica, pornografskih sajtova, internet kockanja.  Imaju iste karakteristike kao i zavisnosti koje podrazumevaju iste takve aktivnosti van mreže i mogu se posmatrati kao zasebne zavisnosti. Sa druge strane izraz internet zavisnost odnosi se na kompulzivne […]