O NAMA

LORIJEN CENTAR

LORIJEN Centar je:

specijalizovana psihijatrijska klinika koja preko 25 godina
uspešno sprovodi različite programe lečenja

BOLESTI ZAVISNOSTI
PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA
I PSIHOLOŠKIH PROBLEMA

LORIJEN
Addiction Center

predstavlja prvu privatnu praksu za lečenje bolesti zavisnosti u staroj Jugoslaviji.

LORIJEN
Psychotherapy Center

je predan razvoju i pronalasku najefikasnijeg psihoterapijskog pristupa za svakog pacijenta.

POSVEĆENI SMO PRUŽANJU KOMPLETNE I KVALITETNE USLUGE NAŠIM PACIJENTIMA, NJIHOVOJ PORODICI I DRUGIM OSOBAMA OD ZNAČAJA.

LORIJEN tim čini skup retkih profesionalaca na našim prostorima koji u svojoj praksi poseduju visok nivo stručnosti u psihoterapiji, psihijatriji i farmakoterapiji, što omogućava da sagledaju kompletnu sliku i u potpunosti terapijski pokriju svako pacijentovo stanje.

Tim stručnjaka predvodi Dr sci med. Jasmina Knežević Tasić, jedna od prvih eksperata za lečenje bolesti zavisnosti u Srbiji, psihijatar sa više od 35 godina iskustva u ovoj oblasti.

Pored toga što je renomirani psihijatar i pionir u oblasti lečenja bolesti zavisnosti, Dr sci med. Jasmina Knežević Tasić je psihoterapeut, psihoanalitičar, grupni analitičar i sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultant.

Lorijen ADDICTION Center

Stručni tim LORIJEN Centra preko 2,5 decenije uspešno rešava probleme kao što su odvikavanje od supstanci, heroin, alkohol, kokain, marihuana, ekstazi i druge psihoaktivne supstance.

Pacijentu nudimo punu brigu i negu, sprovodeći ga kroz sve korake lečenja. Integrativni pristup lečenju omogućava da uspešno lečimo fizičku i psihičku krizu.

LORIJEN CENTAR tim čine vrsni stručnjaci u oblasti psihijatrije i psihologije, kao i visoko kvalifikovani tim medicinskih radnika sa bogatim iskustvom u ovom području.

Poslednjih godina razvijeni su i vrlo efektivni programi za lečenje bihejvioralnih zavisnosti kao što su kocka i zavisnost od interneta. Dr sci. med. Jasmina Knežević-Tasić je i na ovom polju jedan od pionira koji su ponudili ovim prostorima najobimniju studiju o bihevioralnim zavisnostima.

Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da lečenje prilagodimo specifičnim potrebama svakog pojedinog pacijenta, da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak. Pri tome se sve faze lečenja sprovode na jednom mestu.

Do sada je pomoć stručnjaka LORIJEN Addiction Center-a potražilo preko 7500 pacijenata od kojih je većina više godina u stabilnoj asptinenciji, što potvrđuje uredan život koji danas vode.

Šta Lorijen ADDICTION Center nudi:

Pomoć je na
klik od tebe

Ono što naš stručni tim odlikuje jeste:

INOVATIVNOST U PRISTUPU LEČENJU BOLESTI ZAVISNOSTI

Jasmina Knežević Tasić, doktor nauka, pionir je u uvođenju novih i efikasnih metoda lečenja sa jedinim ciljem da omogući pacijentu stabilnu apstinenciju. Kako bi videla koliko će dugo trajati apstinencija, razvila je matematički model koji predviđa da li će i koliko dugo pacijent biti apstinent. Ovaj matematički model predstavlja jedinstveni pristup u svetu.

Temeljan i posvećen odnos prema psihoterapiji i lečenju bolesti zavisnosti prenosi na svoj tim, podstičući kreativnost i stručnost u pristupu svakom pojedinom pacijentu i situaciji.

UVEK PRVI U RAZVOJU EFIKASNIH METODA LEČENJA

Dr sci med. Jasmina Knežević Tasić je prva koja je na prostorima bivše Jugoslavije još davne 1993. godine počela sa uspešnom primenom blokatora opijatskih receptora Naltrexona, čije se prednosti poslednjih godina sve više prepoznaju u svetu.

Svoj stručni tim predvodi u smeru istraživanja novih svetski priznatih metoda lečenja sa željom da proces lečenja bolesti zavisnosti bude što brži i uspešniji.

Lorijen PSYCHOTHERAPY Center

Rad na sebi i razvoju mekih veština danas sve više predstavlja poželjni životni stil koji garantuje uspeh u životu i zadovoljstvo sobom. Pored značaja fizičkog zdravlja i izgleda, ljudi postaju sve svesniji važnosti brige o mentalnom zdravlju.

Klijenti nam se obraćaju da im pomognemo sa psihološkim izazovima kako bi mogli da ponovo uspostave ravnotežu. A isto tako i da nauče da žive potpunijim i kvalitetnijim životom i da budu zadovoljniji sobom i međuljudskim odnosima koje grade.

Stručni tim LORIJEN Psychotherapy centra čine profesionalci sa 40 godina iskustva u različitim vidovima psihoterapije: psihoanalitička (individualna i grupna), porodična, REKBT, EMDR i drugi psihoterapijski pravci. Na osnovu iskustva i potreba naših klijenata nudimo psihodinamski profesionalni koučing i biznis konsalting.

Šta Lorijen PSYCHOTHERAPY Center nudi:

Pomoć je na
klik od tebe

Naš tim

Jasmina Knežević Tasić
Dr sci.med. – osnivač i direktor
Psihijatar, psihoterapeut i psihoanalitičar
Diana Raketić
Dr sci.med.
Psihijatar, psihoterapeut
Milica Božovic
Doktor medicine
Jelena Tasić Plećaš
Menadžer klinike & psihodinamski kouč
Branka Živanović
Med. sestra
Aleksandar Dečov
Med. tehničar
Marina Kralj Perić
Poslovni sekretar

Galerija

Budite u toku sa najnovijim informacijama iz sveta

Zdrav i ispunjen život je na klik od tebe!

Otkrij smisao i lepotu u pravim ciljevima i zdravim stilovima života.