Poboljšaj doživljaj sopstvene vrednosti.
Popravi sliku o sebi i svojim sposobnostima.

Muči te

U kratkom roku promeni ono što te ometa u svakodnevnom funkcionisanju – uz pomoć EMDR terapije!

Da li možeš da zamisliš da te loša osećanja više ne proganjaju i da bolje reaguješ u većini životnih situacija?

EFIKASNO. DELOTVORNO. DOKAZANO.

Inventivna EDMR psihoterapija utiče direktno na naš mozak kako bi nas on automatski oslobodio snažnih neprijatnih osećanja.

Šta je EMDR terapija

Novi vid psihoterapije

EMDR terapijom oživljavamo i reprocesuiramo ne samo svoja sećanja na prošle traume i teška osećanja koja su se tada javila, već i korigujemo negativna uverenja o sebi nastala u tim situacijama.

Koji su benefiti EMDR terapije

EMDR – IZUZETNO DELOTVORNA PSIHOTERAPIJA

Većina vrsta psihoterapije koristi razgovor, za koji angažujemo prednje delove mozga. Međutim, naša sećanja na životne traume smeštena su u delu mozga kojem se teže pristupa razgovorom.

Zbog toga je potrebno usredsrediti se na telesne
aspekte, zbog čega je EMDR veoma moćna intervencija.
Brojna istraživanja su pokazala da:

EMDR PSIHOTERAPIJA DOKAZANO PRAVI PROMENE U HEMIJI MOZGA, ČIME SE
PONIŠTAVA ILI UBLAŽAVA ŠTETA KOJU NAM NANOSE TRAUMA ILI AKUTNI STRES.

Ovaj novi vid psihoterapije pomaže nam da se oslobodimo svakodnevnih simptoma i emocionalne uznemirenosti koji su posledica naših prošlih uznemirujućih životnih iskustava i koji rezultiraju niskim samopouzdanjem, osećajem nemoći i drugim problemima zbog kojih ljudi dolaze na psihoterapiju.

Ovu inovativnu metodu razvila je Francine Shapiro 1987. u SAD kako bi pomogla u lečenju emocionalnih problema vezanih za preživljenu traumu. Veoma je popularna zbog svog brzog i snažnog dejstva.

EMDR koriste:

Svetska zdravstvena organizacija
Američka psihijatrijska asocijacija
Ministarstvo odbrane SAD

Za koga je EMDR terapija?

EMDR PREDSTAVLJA EFIKASAN VID PSIHOTERAPIJE ZA SVE KOJI SE BORE SA:

Trauma

Psihološki problemi

Emotivni problemi

Bolesti zavisnosti

Istraživanja pokazuju da je trauma jedan od vodećih rizika za razvoj zavisnosti, zbog čega Dr sci med. Jasmina Knežević Tasić u Lorijenu ovaj vid psihoterapije koristi kao efikasnu dodatnu pomoć i onima koji se bore sa različitim vrstama zavisnosti.

Kako radi EMDR psihoterapija

1. Jednostavno rečeno „reprogramira“ nam memoriju, odnosno reprocesuira je.

2. Obrada (procesuiranje) memorije dešava se kod čoveka tokom REM faze spavanja. Ovu fazu karakterišu brzi pokreti očnih jabučica. U ovoj fazi i sanjamo, što je sve deo procesa obrade.

3. EMDR metoda stoga je prvenstveno usmerena na te brze pokrete očiju.

4. Ovaj vid terapije ne fokusira se toliko na aktuelna dešavanja koliko na sećanja na traumatske događaje. Ta sećanja su retko svesna i koherentna, obično su oskudna i fragmentisana. O njima se ne može slobodno misliti.

5. Ova sećanja su obično odsečena od naših memorijskih mreža, ali ih telo „pamti“.

6. Zbog toga osoba koja je doživela traumatska iskustva nastavlja da živi napeto, kao da je u stalnoj opasnosti.

7. Dalji psihološki razvoj ne odvija se normalnim putevima, razvijaju se brojni telesni i psihološki problemi.

8. EMDR terapija pomaže da pristupimo traumatičnim sećanjima i drugim neugodnim životnim iskustvima u našem mozgu (hipokampusu) i da ih obradimo tako da se svaki naredni put bolje nosimo sa njima.

9. Klijent tokom EDMR seanse uz stručnu podršku Dr sci med. Jasmine Knežević Tasić pristupa emocionalno uznemirujućim sadržajima, dok se istovremeno fokusira na spoljne stimulanse. Ovi stimulansi najčešće su pokreti očiju, ali se koriste i drugi stimulansi, poput tapkanja rukom i audio-stimulacije.

10. Nakon uspešne EMDR terapije oslobađamo se nelagodnosti, preformulisali smo svoja negativna uverenja i ublažili način na koji naš mozak reaguje na svet oko nas.

11. Razvijaju se nove asocijacije na sve ono što nam se dešava jer naš mozak na novi način obrađuje informacije iz spoljnog sveta.

12. Zahvaljujući tome dobijamo nove kognitivne uvide, jedno novo učenje, ublažavamo i oslobađamo se emocionalne uznemirenosti.

Slika o sebi i naš doživljaj sopstvene vrednosti su popravljeni, kao i neadekvatna reagovanja u mnogim životnim situacijama.

PREDNOSTI EMDR
U ODNOSU NA DRUGE VIDOVE PSIHOTERAPIJE

BRZO DEJSTVO

EMDR psihoterapija deluje brzo i efikasno menja neugodna sećanja kao nijedna druga terapija. Istraživanja i naše iskustvo pokazuju da EMDR deluje i posle samo nekoliko seansi.

EFIKASNA TERAPIJA

EMDR koristi prirodne sklonosti - težnje našeg mozga da isceli naša osećanja koja nas ometaju. Radeći EMDR fokusiramo se na situacije iz prošlosti i sadašnjosti koje oživljavaju negativne emocije i uverenja – i time ih menjamo.

IZUZETNO DELOTVORNA

EMDR terapija ima telesno dejstvo i utiče direktno na naš mozak kako bi nas on automatski oslobodio snažnih neugodnih osećanja.

Pomoć je na
klik od tebe

Jasmina Knežević Tasić

Dr sci. med. - osnivač i direktor
Psihijatar, psihoterapeut i grupni analitičar

Na osnovu praćenja svetskih trendova, višedecenijskog iskustva u psihoterapiji i radu sa zavisnicima, dr Jasmina uvodi EMDR terapiju kao jedan od najefektivnijih načina podrške našim klijentima.

Budite u toku sa najnovijim informacijama iz sveta

Zdrav i ispunjen život je na klik od tebe!

Otkrij smisao i lepotu u pravim ciljevima i zdravim stilovima života.