Znate li šta je Jelinekova kriva i kako olakšava lečenje zavisnosti?

lečenje zavisnosti
Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Sadržaj

Preduzmite prvi korak ka životu bez zavisnosti – prijavite se na naš newsletter

Jelinekova kriva je šema koja se koristi za odvikavanje od alkohola, ali isto tako može da usmeri na to npr. kako pomoći kockaru. Njen značaj za lečenje zavisnosti svih vrsta je univerzalan.

Zavisnost, naime, prate određene faze, a isto to važi i za proces lečenja. Ove faze su relativno predvidive. Ta činjenica je dobra jer zavisnicima može olakšati sam tok lečenja.

Zahvaljujući Jelinekovoj krivi, zavisnici (ali i članovi porodice i ostali saradnici u lečenju) znaju šta ih očekuje tokom lečenja, na koje će prepreke naići, koliko će im biti teško. A isto tako i da je moguće svoju bolest držati pod kontrolom.

Zato tu krivu u radu koriste ustanove za lečenje alkoholizma za odvikavanje od alkohola, mada je primenljiva i na druge vrste zavisnosti, kao što su zavisnost od kocke, zavisnost od lekova, zavisnost od kokaina, zavisnost od heroina i slično.

Kako je nastala Jelinekova kriva

Ova kriva je nastala pedesetih godina 20. veka kada je u svetu bilo aktuelno proučavanje zavisnosti od alkohola i njegovog štetnog uticaja na pojedinca i društvo.

Kasnije je ova kriva u više navrata dopunjavana i primenjivana na razne zavisnosti. Dobila je ime po svom tvorcu Elvinu Mortonu Jelineku, profesoru psihologije na Jejlu i pioniru u naučnom lečenju alkoholizma. Ovaj je naučnik jedan od zaslužnih za osnivanje lečenja zavisnosti kao naučnog polja.

U kreiranju ove poznate krive, međutim, podjednako je učestvovao i Maks Glat, takođe jedan od pionira u lečenju zavisnosti. On je zaslužan za uobličavanje dela krive koji se odnosi na oporavak – dakle na njen uspon.

Bez obzira na fazu zavisnosti kad je u pitanju odvikavanje od alkohola, i pad krive i njen uspon zavisniku omogućavaju da bolje shvati i upamti redosled događaja i osećanja koja ga prate. Takođe lakše uviđa kako mu, dok je uključen u vrzino kolo zavisnosti, propadaju fizičke i mentalne karakteristike.

Ipak, na krivi može da vidi i put kojim teče oporavak. Uspon krive pomaže mu da uvidi (i proslavi) napredak na putu izlaska iz svoje adikcije.

Kako se zavisnošću dotakne dno

Jelinekova kriva prikazuje koji su prvi simptomi alkoholizma ali ide i dalje, pokazujući detaljno kako se razvija zavisnost od alkohola.

Padajuća linija pokazuje kako od povremenog uzimanja radi opuštanja počinje redovno uzimanje. Zatim sledi povećanje tolerancije na alkohol i početak crnih rupa u sećanju. Tipično za njima slede nemogućnost da se razgovara o problemu  (bilo da je u pitanju  zavisnost od alkohola  ili neka druga) i osećaj krivice. Zatim se pojačava uzimanje supstance, što je sve praćeno izgovorima. Ubrzo slede arogantnost i agresivnost, a paralelno s njima i stalno kajanje.

Sledeći koraci naniže su redovni neuspeli pokušaji da se uzimanje kontroliše, te izneverena obećanja i odluke da se prestane. Gubitak drugih interesovanja, izbegavanje prijatelja i porodice, problemi s novcem, problemi na poslu logične su sledeće posledice.

Kivnost bez povoda, zanemarivanje hrane, gubitak uobičajene snage volje dolaze kao pratioci povećanja tolerancije i fizičkog propadanja. Zatim obično uslede početak dužih intoksikacija, moralno propadanje i oštećenja misaonog procesa. Javljaju se neobjašnjivi strahovi, nemogućnost da se čovek pokrene i opsesija uzimanjem.

Kada su svi izgovori istrošeni sledi priznanje potpunog poraza – deo u kojem kriva ima najveći pad. Kako kažemo, kada je čovek „dotakao dno“.

Iz vrzinog kola opsesivnog uzimanja supstance počinje i uspon – ukoliko postoji iskrena želja da se dobije pomoć.

Uspon krive – put lečenja

Kriva od svog dna počinje da se uspinje uz saznanje da je zavisnost bolest i da se ona može ublažiti. Svakako je sledeći korak prestanak uzimanja supstance. Na tom putu pomaže da se upoznaju ljudi koji su nekada bili zavisni, a sada žive normalno i srećno, i koji mogu pružiti pomoć da se podvuče crta.

Od tog trenutka počinje ispravno razmišljanje i preispituju se iznova životne potrebe.

Pregled kod stručnjaka pomaže da se probudi nova nada, a tome doprinosi i početak grupne terapije. Sada osoba koja je imala problem počinje da ceni nov način života  i gubi strahove od neizvesne budućnosti.

Uz redovnu ishranu vraćaju se  samopouzdanje i realistično razmišljanje, te nestaje želja da se pobegne iz sopstvenog života.

Slede normalan odmor i san i bolje odgovaranje na potrebe porodice. Porodica i prijatelji počinju da vrednuju trud uložen u lečenje. Razvijaju se nova interesovanja i stiče novi krug trajnih prijatelja, te iznova rađaju ideali i hrabrost za suočavanje sa svojim životnim okolnostima.

Jačanje emocionalne kontrole potpomaže u življenju po pravim vrednostima. Zatim obično uslede prvi koraci ka ekonomskoj stabilnosti i poverenje poslodavca. Osoba koja je bila u problemu počinje ponovo da brine o svom izgledu i oseća zadovoljstvo u treznom stanju.

Uz nastavak grupne terapije i drugih vidova stručne pomoći dolazi prepoznavanje racionalizacija i povećanje tolerancije. Kao poslednja faza u lečenju otvara se zanimljivi i prosvetljeniji način života, sa mogućnostima većim nego ranije.

Faze lečenja zavisnosti

Bolesti zavisnosti: alkoholizam, narkomanija, kockanje i druge obično se razvijaju u fazama.

Faze alkoholizma imaju dosta sličnosti sa fazama razvoja drugih zavisnosti te je stoga Jelinekova kriva značajna jer je adaptirana i koristi se i za lečenje drugih zavisnosti.

Uopšeno je podeljena tako da prati 3 velike faze u razvoju bolesti zavisnosti:

  • Kritična faza

Naziv „kritična“ koristi se za period kada zavisnik počinje da gubi kontrolu u korist svoje zavisnosti. U slučaju alkohola, to je prelaz iz faze u kojoj se redovno pije na okupljanjima u fazu kada se pije da bi se olakšala teška osećanja. Zbog sve dužih perioda intoksikacije sve više se izbegava druženje, a osećaj krivice je sve češći. 

  • Hronična faza

Donji deo krive oslikava kružnu, cikličnu prirodu zavisnosti i kompulsivnost obrazaca upotrebe alkohola (ili droge, kockanja i slično). Ovo je deo krive u kojem je zaista neophodna podrška sa strane kako bi zavisnik otpočeo lečenje. U podršku se uključuje  porodica ili neki blizak prijatelj kao saradnik u lečenju.

  • Faza rehabilitacije (pod uslovom da se otpočne lečenje!)

Lečenje počinje autentičnom željom da se potraži pomoć za svoj problem.

Karakteristično, ukoliko pomoć stigne i lečenje otpočne, ponovo se izgrađuje samopoštovanje, grade se novi odnosi i mreža podrške.

Ovaj realističan izgled Jelinekove krive, koja najpre pada, a potom raste, dobra je  motivacija ljudima koji započnu lečenje od zavisnosti.

Motivacija u lečenju zavisnosti

Jelinekova kriva je poput svojevrsne cost-benefit analize. Zahvaljujući njoj zavisnik može da razume šta je u životu izgubio zbog zavisnosti, a koji su rizici odnosno posledice ukoliko nastavi da pije, drogira se, kocka… A takođe može uvideti i koja je korist od apstinencije.

Ova kriva čak i vizuelno pomaže u edukaciji zavisniku (ali i članu njegove porodice!) da razume faze zavisnosti i prepozna u kojoj se od njih nalazi. Te da na osnovu toga uspešno trasira svoj oporavak, bilo da je u pitanju lečenje alkoholizma, lečenje od kocke ili neke druge zavisnosti.

Prava moć Jelinekove krive je u tome što pokazuje da svako ima potencijal za lečenje od zavisnosti iako se možda ne oseća tako kada je dotakao dno.

I da svako lečenje zapravo počinje od iskrenog traženja podrške da se izađe iz vrzinog kola.

Ukoliko je vama ili nekome koga znate potrebna pomoć, obratite nam se – kao klinika za bolesti zavisnosti tu smo za vas na brojevima telefona +381 69 30 88 091 ili +381 69 30 88 090 i mejlu addiction@lorijen.center 

Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Šta lečimo

Nov pristup u lečenju
Pročitajte još...
Saznaj kako prepoznati problem zavisnosti
Preuzmi eBOOK