Zavisnost od kockanja i kako je prebroditi

Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Sadržaj

Preduzmite prvi korak ka životu bez zavisnosti – prijavite se na naš newsletter

Da li je kockanje prava zavisnost?

Ako samo prošetate bilo kojim gradom u Srbiji, na svakom koraku videćete kladionicu. Kod nas se, generalno, na kockanje ne gleda kao na bolest zavisnosti, sve dok ne uzme maha i ne donese ozbiljne finansijske posledice. „Zar je to uopšte zavisnost?“, pitaće neki, „Pa to je samo zabava/sport/dodatni, laki keš!“

Ipak, kockanje jeste bolest zavisnosti i nosi ozbiljne posledice – ne samo materijalne, već i psihičke, i emocionalne. Ova zavisnost, kao i sve druge, narušava odnose, ozbiljno utiče na sposobnost osobe da uči ili radi, i potrebno je ozbiljno joj pristupiti.

Kao što se zavisnost od heroina smatra najtežom zavisnošću kada su droge u pitanju, tako se i kockanje smatra najtežom bihevioralnom zavisnošću.

U najvećem broju slučajeva, ova zavisnost počinje u periodu adolescencije i mlađem odraslom dobu, i češće se javlja kod muškaraca nego kod žena.

Kao i zavisnost od psihoaktivnih supstanci, i zavisnost od kockanja ima hronični, recidivirajući tok.  

Šta sve spada u kockanje?

Svaka igra u kojoj je presudan faktor sreća i slučajnost, a koja uključuje novac i materijalnu dobit, spada u kockanje. Najpoznatiji oblici kockanja u Srbiji su igre na sreću, sportsko klađenje, internet klađenje, karte, poker aparati, rulet,  kao i online varijante svih tih igara.

Prepoznajte zavisnost od kockanja

Simptomi ove zavisnosti u početku nisu ekstremno lako uočljivi kao kod alkoholizma i narkomanije, ali ako obratite pažnju, primetićete suptilne znake. Njihovo prepoznavanje je ujedno i prvi korak ka rešavanju problema. Kada zavisnost od kockanja uzme maha, simptomi postaju očigledni:

  • Preokupiranost – opsesivno razmišljanje o kockanju, njegovo planiranje, upražnjavanje i oporavak od posledica. Ta preokupiranost kockanjem je opsesivnog karaktera, i kockar nije u stanju da svojom voljom prestane da razmišlja o tome.
  • Potreba da se kocka sa sve većim iznosima kako bi se postigli isti efekti
  • Neuspešni pokušaji da se kockanje smanji i da se sa njim prekine, gubitak kontrole
  • Nervoza i nemir ukoliko je kockanje onemogućeno
  • Kockanje se koristi kao beg od problema i lošeg raspoloženja
  • Kockanju se vraća kako bi se „povratili dugovi
  • Laganje, obmanjivanje prijatelja i porodice
  • Pribegavanje kriminalnim delima
  • Uništavanje veza zbog kockanja
  • Oslanjanje na druge radi izlaska iz očajne finansijske situacije.

Kao i kod ostalih bihevioralnih zavisnosti, i kod kockanja je uobičajno stanje žudnje pre započinjenja aktivnosti, koje je jako slično onome koje imaju zavisnici od psihoaktivnih supstanci pre upotrebe droge. Kockar oseća „moram to da uradim odmah, sada, po svaku cenu. Neću da mislim na posledice, posle ću to rešiti.“

Žudnja nije isto što i obična želja. Ona je po kvalitetu bliska nagonskoj potrebi, a po intenzitetu jača od svake nagonske potrebe.

Prepoznavanje zavisnosti od kockanja od ključne je važnosti kako bi se na vreme intervenisalo.

Šta se dešava u umu osobe koja je zavisna od kockanja

Da bismo razumeli zašto je kockanje toliko primamljivo i zašto donosi ogromno uživanje, biće potrebno da zavirimo u hemijske procese koji se odvijaju u mozgu. Naime, kada osoba učestvuje u kockanju, aktivira se centar za nagradu, što vodi lučenju dopamina – neurotransmitera koji je odgovoran za uživanje i radost povezanu sa nagradom. Iščekivanje, uzbuđenje, i zadovoljstvo povezani sa kockanjem utiču na lučenje adrenalina, koji posle podstiče da se iskustvo ponovi.

Ipak, ovo uživanje nije samo podstaknuto hemijskim faktorima, već i kognitivnim. Prilikom kockanja, osoba ima prividan osećaj kontrole, i iracionalno uverenje da može uticati na ishod igre ili ga predvideti. To dalje vodi neosnovanom optimizmu i verovanju da nakon prethodnih gubitaka neminovno sledi dobitak.

Kada se dogodi „skoro pa dobitak, zamalo“, takođe se aktivira centar za nagradu, i dodatno se učvršćuje iracionalno uverenje da je dobitak neminovan. Sve to podstiče da se istraje u ovom nezdravom ponašanju.

Ove hemijske promene u mozgu, udružene sa takvim načinom razmišljanja, čine kockanje moćnim, i za neke neodoljivim. Zato je važno da se ovi faktori prepoznaju kako bi se potražio izlaz.

Kockanje – uzroci zavisnosti

U korenu svakog adiktivnog ponašanja leži neki uzrok koji ne vidimo na povšini. Bitno je utvrditi ga, kako bi problem mogao efikasno i trajno da se reši. Šta leži u korenu zavisnosti od kockanja?

Osoba može u ovoj aktivnosti tražiti zadovoljstvo i uzbuđenje koje joj nedostaje u životu. Kockanje ujedno pruža i beg od svakodnevice, koja je često monotona ili zabrinjavajuća. Na taj način, osoba na kratko beži od stvarnosti i privremeno se oslobađa stresa.

I okruženje utiče na stvaranje zavisnosti od kockanja – izloženost ovoj aktivnosti u ranom uzrastu, kao i uopšteni stav okoline da je to prihvatljivo ponašanje.

Pored toga, i genetski faktor igra važnu ulogu, kao i kod svih bolesti zavisnosti, pa neko može imati genetsku predispoziciju da razvije zavisnost od kockanja.

Posledice

Ako zavisnost od kockanja uzme maha, posledice mogu biti brojne, i to ne samo finansijske prirode..

Veliki procenat kockara ima ozbiljne probleme sa alkoholom i drogama (do 60%). Kockanje je povezano i sa većim zdravstvenim problemima, kao što su srčani problemi i oboljenja jetre. Zavisnosti poput kockanja nose rizik i po život pojedinca. Mentalno zdravlje biva narušeno anksioznošću, depresijom, pa čak i suicidalnim mislima. Po jednom istraživanju 48% kockara je u nekom trenutku imalo suicidalnu nameru. Broj pokušaja i izvršenja samoubistva kod kockara takođe nije zanemarljiv.

Veze i odnosi trpe usled loše komunikacije i poljuljanog poverenja. Mogu se javiti problemi sa obrazovanjem ili zaposlenjem, što može imati posledice po čitav dalji tok života.

Važno je razumeti razmere ovih posledica (ili ih predočiti osobi koja se suočava sa zavisnošću) kako bi se motivisali da potražimo pomoć.

Put oporavka

Zavisnost od kockanja zahteva ozbiljan i profesionalan pristup. Psihoterapija može dati sjajne uvide u uzroke zavisnosti, kao i tehnike za njeno prevazilaženje. Kognitivno-bihevioralna psihoterapija pokazala se najefikasnijom u lečenju svih oblika zavisnosti, pa i zavisnosti od kockanja. Njen cilj je da se promene obrasci iracionalnog razmišljanja i zamene novim, zdravijim. Uz profesionalnu pomoć, osoba i sama može mnogo toga uraditi za svoj oporavak – ograničiti sredstva koja troši, negovati zdrave navike, izbegavati okidače. Važno je, takođe, stvoriti svoj sistem podrške ili se priključiti grupi za podršku. Grupa dobronamernih prijatelja i porodice, ili osoba koje se takođe leče od zavisnosti, pružiće potrebno razumevanje, empatiju, i ohrabrenje. Kada se problemu pristupi ovako temeljno, dobri su izgledi za trajno prevazilaženje zavisnosti od kockanja. Tu smo da Vam pružimo podršku na tom putu. Zakažite razgovor.

Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Šta lečimo

Nov pristup u lečenju
Pročitajte još...
Saznaj kako prepoznati problem zavisnosti
Preuzmi eBOOK