Nova pošast savremenog doba: zavisnost od interneta

Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Sadržaj

Preduzmite prvi korak ka životu bez zavisnosti – prijavite se na naš newsletter

U eri moderne tehnologije zavisnost od interneta je sve prisutnija, naročito među mladima. Procenjuje se da je od 1 do 9% svetske populacije zavisno od interneta. Usled prekomerne zastupljenosti i upotrebe mobilnih telefona, tableta i sličnih tehnoloških pomagala, očekuje se da će ta brojka uskoro biti u porastu.

Internet zavisnost, kao i svaka druga bolest zavisnosti, može ostaviti ozbiljne posledice na sve sfere života obolele osobe. Upravo iz tog razloga bitna je informisanost o oblicima zavisnosti od interneta i njihovom ispoljavanju, kako biste lakše mogli da je prepoznate i zavisnoj osobi pravovremeno ukažete da joj je potrebna pomoć.

Šta je zavisnost od interneta?

Zavisnost od interneta predstavlja skup adiktivnih ponašanja koja se ostvaruju korišćenjem interneta kao tehničke podrške. Jedan od pokazatelja zavisnosti od interneta je kada osoba ima kompulzivnu potrebu da kontinuirano provodi mnogo vremena na internetu, do tačke u kojoj je dozvoljeno da druge oblasti života budu ugrožene (kao što su odnosi, posao ili zdravlje).

U oblike zavisnosti od interneta spadaju internet kockanje, zavisnost od pornografskih sadržaja, video igica, društvenih mreža. Dopisivanje putem emaila ili bilo kojeg drugog online medijuma, rasprave na grupama, generalno online informisanje, čitanje časopisa, članaka, tekstova – sva ova ponašanja, zastupljena u prekomernoj količini, mogu ukazivati na zavisnost od interneta.

Zavisnost od internet kockanja ima istu manifestaciju kao i zavisnost od kockanja na elektronskim aparatima. Ona, kao i zavisnost od video igara, internet kockanja, pornografskih sajtova i dr. mogu se posmatrati kao posebne aktivnosti, odnosno posebni vidovi internet zavisnosti. 

Pored termina zavisnost od interneta, isti problem opisuju i sinonimi: problematična upotreba interneta, kompulzivno korišćenje interneta, zloupotreba interneta, patološka upotreba interneta.

Koji su uzroci zavisnosti od interneta?

Pogrešno bi bilo reći da svako korišćenje interneta vodi u zavisnost. Internet umnogome olakšava svakodnevni život, jer su informacije dostupnije nego ikada pre, i poželjno je poznavati način na koji se koristi. Međutim, u nekim slučajevima normalna upotreba interneta prerasta u zavisničko ponašanje.

Koji faktori dovode do razvijanja zavisnosti od interneta? Genetska podložnost zavisnostima i određene karakteristike ličnosti (tzv. adiktivna ličnost) mogu doprineti da normalna upotreba interneta preraste u problematičnu, pa čak i u zavisnost.

Neki od najčešćih uzroka zavisnosti od interneta su sledeći:

 • Samolečenje ili prikrivanje psihičkih poremećaja. Mnogi ljudi koriste internet da maskiraju anksioznost, depresiju ili neki drugi psihički poremećaj.
 • Nepresušna glad za informacijama. Neki ljudi su informacioni adikti – njihova glad za znanjem je tako snažna da oni nisu u stanju da prestanu sa internet pretragama i čitanjem članaka koji pružaju informacije o temama od njihovog interesovanja.
 • Stidljivost ili socijalna fobija. Osoba može pokušati da pobegne od realnog sveta, kojeg se plaši ili stidi, u fantastičan online svet, gde nesputano može da bude ono što zaista jeste. Mnoge osobe imaju anksioznost kada su u direktnom kontaktu sa ljudima i lakše im je da stupe u online interakcije.
 • Usamljenost. Očajnička želja osobe da upozna druge ljude ili pronađe partnera može dovesti do zavisnosti od internet dating sajtova i chatova.
 • Kompulzija. Zamena drugih zavisnosti sa internet adikcijom. Često se dešava da osoba postane zavisna od interneta zbog neke online aktivnosti koja pothranjuje neko drugo kompulzivno ponašanje. Patološki kockari ili kupoholičari recimo vrlo lako prelaze na online kockanje ili kupovinu preko interneta.

Simptomi koji ukazuju da postoji zavisnost od interneta

Zavisnost od interneta još uvek nije zvanično proglašena za psihijatrijski poremećaj. Za to je potrebna potvrda kroz dalja istraživanja. S obzirom na to da se u kliničkoj praksi susreće sve veći broj pacijenata sa ovim poremećajem nametnula se potreba da se definišu dijagnostički kriterijumi. 

Iako još uvek van zvaničnih klasifikacija, Beardovi kriterijumi (Beard, 2001) najšire su prihvaćeni u stručnim krugovima. Zasnovani su, velikim delom, na zajedničkim kliničkim karakteristikama bihevioralnih zavisnosti i zavisnosti od supstanci. Te karakteristike su: preokupiranost aktivnošću, žudnja, kompulzija i gubitak kontrole, tolerancija, apstinencijalni sindrom i nastavak upražnjava aktivnosti uprkos štetnim posledicama.

Da bi se postavila dijagnoza zavisnosti od interneta, potrebno je da bude ispunjeno prvih pet uslova i bar jedan od narednih:

 • Preokupiranost internetom, razmišljanje o prethodnoj aktivnosti i planiranje buduće aktivnosti na mreži.
 • Potreba da se internet koristi u većim vremenskim intervalima.
 • Ulaganje velikog napora da bi se korišćenje interneta kontrolisalo, smanjilo ili obustavilo. Čak i pri velikim naporima, pokušaji su često neuspešni.
 • Osećaj nemira, razdražljivosti i depresije koji se javljaju kada zavisna osoba pokuša da smanji upotrebu interneta.
 • Gubitak osećaja za vreme provedeno na internetu. Duže zadržavanje nego što je prvobitno planirano. 
 • Gubljenje značajnih društvenih odnosa, veza, posla, poslovnih šansi zbog prekomerne upotrebe interneta.
 • Laganje i obmanjivanje članova porodice, terapeuta i drugih kako bi se sakrio stvarni problem sa internetom.
 • Upotreba interneta kao načina za izbegavanje problema.

Kod zavisnika od interneta ova aktivnost postaje najvažnija aktivnost u životu i javlja se opsesivna preokupiranost. Kada započne aktivnost kod zavisnika se javlja osećaj euforije.

Zavisnost od interneta kod mladih

Poznato je da video igrice na internetu, kao i korišćenje društvenih mreža, češće upražnjavaju mladi i deca nego odrasli ljudi i starija populacija. To su potvrdili i nalazi naša dva obimna istraživanja urađena na blizu 3.000 ispitanika u Srbiji (Đukanović, B., Knežević-Tasić J., 2015) i 1.500 u Crnoj Gori (Đukanović B., Knežević-Tasić J., 2016)

Prema zapažanju psihologa postoji nekoliko znakova koji ukazuju na to da je prisutno preterano korišćenje Interneta kod mladih:

 • Preterani zamor. Dete ujutru teško ustaje, pospano je, a ritam spavanja je vidno poremećen.
 • Smanjenje koncentracije i pažnje. Manja posvećenost školskim obavezama i posledično pogoršanje uspeha u školi.
 • Smanjenje socijalnih kontakata i emocionalnih veza. Dete smanjuje ili u potpunosti izbegava društvene interakcije, kako sa članovima porodice, tako i sa prijateljima.
 • Smanjeno interesovanje. Dete gubi interesovanje za sport, hobije kojima se ranije rado posvećivalo. Jedino što ga zanima je internet.
 • Neposlušnost. Kod deteta se javlja specifičan bunt prema autoritetima. Dete odbija da prihvati da ima problem sa prekomernom upotrebom interneta.  

Posledice zavisnosti od interneta

Za osobu koja ima problem sa ovim oblikom adikcije aktivnosti na internetu postaju najvažnija preokupacija u životu. Sa strane posmatrano, zavisna osoba izgleda opsednuto preokupirana predmetom svog interesovanja. Nije u stanju da se svojom voljom odupre potrebi da provodi  sve više vremena na internetu. Vreme koje provodi online se postepeno povećava, a često iznosi i više od 8 sati u toku jednog dana.

Zbog ovih aktivnosti osoba zapostvlja važne socijalne i profesionalne aktivnosti i značajne društvene odnose. Zanemaruje ambicije i ciljeve koje je imala pre adikcije. Zapostavlja ličnu higijenu i brigu o sopstvenom zdravlju.

Kao posledica zavisnosti i dugotrajnih sati provedenih na internetu mogu se javiti fizički i psihički problemi. Bolovi u telu, sindrom karpalnog tunela (upale tetiva na rukama), nesanica, problemi sa vidom i povećanje/gubitak težine su samo neki od fizičkih problema koji se mogu pojaviti kao posledica zavisnosti od interneta. Emocionalni efekti mogu uključivati depresiju, anksioznost, socijalnu izolaciju, agresiju i promene raspoloženja.

Kako se leči internet zavisnost?

Za pacijente koji imaju bihevioralne adikcije, kao što su zavisnost od interneta, video igrica, kockanje, zavisnost od kupovine, pornografije, kompulzivno prejedanje i slično, predviđeni su odgovarajući psihoterapijski programi koji se mogu sprovoditi u grupi ili individualno.

Plan lečenja se pravi prema individualnim potrebama svakog pacijenata. Stručni tim LORIJEN Addiction Center-a već pune dve decenije uspešno rešava probleme odvikavanja od svih vrsta zavisnosti.

Pacijent kroz različite terapijske aktivnosti, posebno skrojene za njegov problem, uči kako da ponovo uspostavi kontrolu nad svojim životom, kako da kontroliše žudnju za internetom ili video igricama, i kako da prepozna i prebrodi rizične situacije.

Dužina trajanja lečenja zavisi od jačine i uzroka zavisnosti, psiholoških karakteristika pacijenta, učestalosti dolaska itd.

Zavisnost od interneta je moguće uspešno izlečiti. Najbitnije je da problem uočite na vreme i da mu pristupite ozbiljno. Ako želite da dobijete još informacija o lečenju ili zakažete prvi termin za lečenje zavisnosti kontaktirajte nas ili pozovite: +(381) 11 30 88 090 i +(381) 69 30 88 091.

Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Šta lečimo

Nov pristup u lečenju
Pročitajte još...
Saznaj kako prepoznati problem zavisnosti
Preuzmi eBOOK