Skrivena borba: kako alkoholizam utiče na emocije

Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Sadržaj

Preduzmite prvi korak ka životu bez zavisnosti – prijavite se na naš newsletter

Alkoholizam je lukava bolest zavisnosti, koja pogađa milione ljudi i njihovih porodica širom sveta. Pored fizičkih, finansijskih i socijalnih posledica, često previđamo jak uticaj koji alkoholizam ima na emocije. Zato ćemo u ovom postu istražiti bitku koja se odvija ispod površine, a koju vode osobe koje se bore sa ovom bolesti zavisnosti.

Alkoholizam i emocionalni rolerkoster

Alkoholizam ne utiče samo na fizičko zdravlje. Ogroman, možda još veći uticaj ima na mentalno i emocionalno stanje osobe. Efekti su raznoliki i mnogobrojni, i pogađaju različite aspekte emocionalnog zdravlja osobe.

1. Depresija i anksioznost

Alkoholizam često ide ruku pod ruku sa razvojem poremećaja kao što su depresija i anksioznost. Ovo se događa zato što česta konzumacija alkohola utiče na hemiju u mozgu i dovodi do poremećaja ravnoteže neurotransmitera odgovornih za regulaciju raspoloženja. Kao rezultat, javlja se neobjašnjiv strah, uporna zabrinutost i preplavljujuća tuga.

2. Emocionalna otupelost

Često se osobe okreću alkoholu tražeći spas od emocija sa kojima ne umeju da se nose. Kao rezultat, uspevaju da ih umrtve. Zato im je teško da u potpunosti iskuse radost, tugu, ili bilo koju drugu emociju. Ova odsečenost od sopstvenih osećanja dalje vodi udaljavanju od bliskih ljudi i izolaciji, koja samo pogoršava problem.

3. Iritabilnost i agresivnost

Česta upotreba alkohola može dovesti do toga da osoba postane razdražljiva. Iz toga se dalje lako razvija agresivno ponašanje. Alkohol utiče na procenu i sposobnost rasuđivanja, što osobu čini podložnom ljutnji, napadima besa i nasilnom ponašanju. Sve ovo dalje utiče na njene odnose sa drugima i status u društvu.

4. Alkoholizam, krivica i sram

Kada dejstvo alkohola iščili, osoba često oseća sram i krivicu zbog svog ponašanja pod njegovim dejstvom. Zato su stid i osećaj krivice gotovo uvek deo emocionalnog tereta koji nosi sa sobom. Ovo teško breme često otežava i sabotira napore da se zavisnost pobedi.

5. Emocionalna izolacija

Osobe koje pate od alkoholizma često izbegavaju porodicu i prijatelje iz osećaja stida i straha od osude. Ova izolovanost, međutim, samo dodatno pogoršava stanje, jer je svakom ljudskom biću potrebno da se oseća povezano i podržano.

6. Alkoholizam utiče na nisko samopoštovanje

Osećaj lične bezvrednosti česta je posledica alkoholizma. Osoba koja pati od ovog oblika zavisnosti najčešće ima lošu sliku o sebi, oseća se bezvredno i kao neko ko zbog svoje zavisnosti ne zaslužuje da bude voljen. Kako sa ovim osećajem lične bezvrednosti ne ume da se nosi na adekvatan način, nastoji da ga umrtvi na jedini način koji zna – alkoholom. Tako nastaje začarani krug alkoholizma i sve nižeg samopoštovanja.

7. Promene raspoloženja 

Alkoholizam može da izazove nepredvidive, česte i drastične promene raspoloženja, pa osoba može u jednom trenutku biti euforična, a već u sledećem očajna. Ove oscilacije čine nestabilnom ne samo nju, već i čitavo okruženje.

Začarani krug

Alkoholizam predstavlja začarani krug, gde alkohol izaziva emocionalni distres, koji je ujedno i okidač za ponovno uzimanje alkohola. Nastaje začarani krug, koji čoveka uvlači u spiralu, sve dublje, i iz kog je teško izaći.

Uloga genetike i alkoholizam

Geni igraju značajnu ulogu u nečijoj predispoziciji za razvoj zavisnosti, kao i za emocionalne posledice koje slede. Neki ljudi  su genetski skloni alkoholizmu i, pored toga, teško im je da se nose sa svojim emocijama. Dok će jedni razviti zavisnost od alkohola, ali neće imati posebnih posledica po emocionalno stanje, kod drugih će ove posledice biti vrlo naglašene.

Pomoć i lečenje alkoholizma

Prvi korak ka oslobođenju od alkoholizma jeste priznavanje da problem postoji. Naredni je da se potraži profesionalna pomoć. Alkoholizam je stanje koje se leči, a profesionalna pomoć obezbediće neophodnu podršku da se prateći emocionalni problemi prevladaju.

  1. Detoksikacija: Početna faza tretmana obično uključuje detoksikaciju da bi se alkohol eliminisao iz tela. Ovo je izazovan period i često uključuje burne emocionalne reakcije dok se osoba polako adaptira na novonastalo, trezno stanje.
  2. Psihoterapija: Psihoterapija, kao što je kognitivno-bihevioralna, i savetovanje ključni su kako bi se regulisalo emocionalno stanje povezano sa alkoholizmom. Ovakav pristup pomaže osobi da nauči da prepoznaje svoje emocije, upravlja njima, razvije adekvatne načine suočavanja sa izazovima, i popravi odnose koji su narušeni usled zavisnosti.
  3. Grupe podrške: Grupe podrške pružaju osećaj pripadnosti i razumevanja. Izuzetno je rasterećujuće podeliti osećanja sa ljudima koji su blagonakloni, a i sami prolaze ili su prošli kroz slično iskustvo.
  4. Medikamenti: U nekim slučajevima, lekari prepisuju određene lekove kako bi pomogli osobi da savlada simptome stanja povezanih sa alkoholizmom, kao što su depresija ili anksioznost. Da bi se obezbedio  najbolji mogući ishod lečenja, važno je pridržavati se plana i uzimati ih po uputstvu lekara.
  5. Holističke prakse: Svi holistički pristupi, poput mindfulness-a, joge, meditacije i sl. imaju za cilj postizanje duševnog mira, emocionalno isceljenje i smanjenje stresa. Donose olakšanje, a uz to, uče osobu tehnikama za bolje upravljanje emocijama, koje će joj i nadalje biti dragocene.

Oslobođenje iz emocionalnog zatvora

Izlečenje od alkoholizma je putovanje, koje zahteva vreme, trud i nepokolebljivu rešenost. Da bismo ostali na putu ka treznom životu, od ključne je važnosti da razumemo povezanost alkoholizma sa emocijama. Pre svega, upamtite da je traženje pomoći znak snage, ne slabosti.

Sasvim je moguće osloboditi se iz lanaca alkoholizma. Vaše emocije, odnosi, život ne moraju nikad više biti pod uticajem alkohola. Kada se oslobodite, ponovo možete osećati zadovoljstvo, ponos na svoje postignuće, i ispunjenost. Oslobađanje od zavisnosti je putovanje, koje je apsolutno vredno truda. Tu smo da Vam pomognemo na tom putu. Jeste li spremni? Zakažite razgovor.

Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Šta lečimo

Nov pristup u lečenju
Pročitajte još...
Saznaj kako prepoznati problem zavisnosti
Preuzmi eBOOK