Šta su bihevioralne zavisnosti

bihevioralne zavisnosti
Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Sadržaj

Preduzmite prvi korak ka životu bez zavisnosti – prijavite se na naš newsletter

Zavisnost od interneta, video-igrica, mobilnih telefona, društvenih mreža

Koje su osnovne vrste bolesti zavisnosti? Obično pod zavisnošću ljudi podrazumevaju zavisnost od neke psihoaktivne supstance. Međutim, zavisnost je mnogo širi pojam. 

Jednu njihovu grupu čine bihevioralne zavisnosti. Pod terminom „bihevioralne zavisnosti“ ili „nehemijske zavisnosti“ podrazumevaju se brojne kompulzivne aktivnosti. One ne zahtevaju prisustvo neke psihoaktivne supstance, ali su po prirodi adiktivne. 

Ovome je doprinela i nagla ekspanzija neurobioloških istraživanja u ovoj oblasti. Razvoj novih tehnologija predstavlja plodno tlo za kompulzivne aktivnosti koje uključuju ceo kompleks zavisnosti. Konkretno, zavisnost od interneta, zavisnost od igrica, zavisnost od mobilnih telefona, društvenih mreža… Ovo su samo neke od bihevioralnih zavisnosti u Srbiji.

Mnoge aktivnosti svakodnevnog života, kao što su rad, sportske aktivnosti i kupovina, mogu postati kompulzivne – prinudne. Kao takve, na nezdrav način mogu dominirati životom osobe. Ona će ih raditi pod prisilom.

Zadovoljenje osnovnih bioloških potreba može izgubiti primarnu svrhu. Dešava se da preraste u kompulziju. Tako da imamo zavisnost od ljubavi, seksa, kompulzivno prejedanje…

Rezultati brojnih istraživanja ukazuju da bihevioralne zavisnosti i zavisnosti od psihoaktivnih supstanci imaju mnoge sličnosti. Recimo, po faktorima rizika, nastanku, neurobiološkim mehanizmima, po prirodnom toku bolesti, ispoljavanjima, komorbiditetu, reagovanju na lečenje i posledicama. 

Tehnološke inovacije, pre svega neuroimidžing tehnike (PET skener), omogućile su nam da posmatramo mozak u funkciji. Zapaženo je da se iste oblasti mozga aktiviraju kod kockara koji iščekuje dobitak i kod kokainskog zavisnika pri uzimanju droge. 

Dijagnostički kriterijumi, koji su predloženi za bihevioralne zavisnosti, zasnovani su na zajedničkim kliničkim karakteristikama sa zavisnostima od psihoaktivnih supstanci. To su preokupiranost aktivnošću, žudnja, kompulzija i gubitak kontrole, tolerancija, apstinencijalni sindrom i nastavak upražnjava aktivnosti uprkos štetnim posledicama. Klikom na link saznajte koji su sve pokazatelji zavisnosti.

Bihevioralne zavisnosti mogu biti podjednako destruktivne kao i zavisnosti od supstanci.  Neke od njih, kao što je kockanje (ovde pročitajte više o zavisnosti od kockanja), mogu biti povezane sa značajnim rizicima kao što je, na primer, opasnost od samoubistva.

Sve bihevioralne zavisnosti uključuju ekstreme koji ometaju živote pojedinaca, a često i cele porodice.

Bihevioralne zavisnosti  oduzimaju veoma mnogo vremena i energije. Ali ono što je najznačajnije, lišavaju zavisnika odnosa sa drugima. Zavisničko ponašanje može toliko dominirati da onemogućava uspostavljanje kvalitetnih  i značajnih odnosa prema bilo kome i bilo čemu drugom.

Naš prvi susret sa zavisnošću od kompjuterskih igrica bio je pre više od 20 godina. Očajna majka, inače veoma obrazovana i poslovno uspešna žena, žalila se da potpuno nemoćno posmatra progresivno propadanje svoga osamnaestogodišnjaka na svim poljima. Pred kompjuterom je provodio beskrajne sate. Prestao je da komunicira sa ukućanima, da odlazi u školu, da se druži sa vršnjacima… Devojka ga je napustila. Ne ustaje čak ni zbog obroka, jede ispred kompjutera, ne skidajući pogled sa ekrana. Jednom kada su mu, nemoćni da ga na drugi način odvojeo od kompjutera, isključili struju, on je dobio napad besa, lomio sve po kući, naizmenično vikao i plakao. Nije uspela sina da dovede na lečenje. Kao ni mnogi roditelji koji su se javljali u narednim godinama.

I pored raširenosti i posledica na svim poljima začuđujuće je koliko su ovi problemi nevidljivi.

Mnogi lekari ne znaju da njihovi pacijenti imaju ovaj problem. Iako izazivaju tešku emocionalnu patnju, zavisnici često drže u tajnosti svoje aktivnosti:

  • zbog negiranja i umanjivanja problema, čemu su skloni i članovi porodice
  • zbog socijalne prihavtljivosti ovih aktivnosti
  • iz stida i straha od osude
  • zbog toga što mnogi izvesno vreme dobro fukcionišu sve dok progresivni tok bolesti ne dovede do posledica na svim poljima.

Saznajte kako prepoznati da li neko ima problem zavisnosti klikom na link.

Kako se leči zavisnost od interneta i druge bihevioralne adikcije?

Za pacijente koji imaju bihevioralne adikcije, kao što su zavisnost od interneta, zavisnost od video igrara, zavisnost od kocke, zavisnost od kupovine, pornografije, kompulzivno prejedanje i slično… predviđeni su odgovarajući psihoterapijski programi. Mogu se sprovoditi u grupi ili individualno (više o našem FAST Recovery programu).

Kod mnogih bihevioralnih adikcija, a posebno kod zavisnosti od interneta, ne može se u potpunosti eliminisati određena aktivnost. Potrebno je da se uloži napor da se uspostavi prethodno izgubljena kontrola nad ponašanjem i pronađe balans između te i drugih životnih aktivnosti. To je model sličan onome koji se primenjuje i u lečenju poremećaja ishrane. Rezultati istraživanja ukazuju da se najbolji rezultati u lečenju postižu kombinacijom motivacionog intervjuisanja, kognitivno-bihevioralne psihoterapije i farmakoterapije.

Uspeh u lečenju nije moguć bez autentične motivacije.

Pri prvom susretu sa pacijentom procenjujemo njegovu spremnost da se suoči sa problemom i da se leči. Zatim ga pažljivo, metodom motivacionog intervjuisanja, na nekonfrontirajući način, pomeramo ka takozvanoj kapiji odluke. Pomeramo ga duž puta koji ide od prepoznavanja i priznavanja problema pa sve do donošenja i realizacije odluke o lečenju. Pročitajte više o tome kako možete pomoći u probuđivanju autentične motivacije na sledećem linku. 

U daljem procesu lečenja pacijentu se pomaže da nađe alternativne nagrade. Ako su opsesivno-kompulsivni aspekti u prvom planu, ulaže se napor da se razviju druge navike i restrukturiše misaoni proces. U procesu oporavka, primenom tehnika za prevenciju recidiva (više o tome ovde), pacijent se uči da izbegava „okidače“ za korišćenje interneta. Uči da na različite načine ograniči pristup internetu i vreme provedeno na njemu. Na taj način mu se pomaže da stvori zdrave navike. Pacijent pravi niz izmena u životnom stilu. To će mu pomoći da stavi pod kontrolu svoje zavisničko ponašanje ili ga u potpunosti eliminiše.

Stručni tim LORIJEN CENTRA već pune dve decenije uspešno rešava probleme odvikavanja od svih vrsta zavisnosti, pa i bihejvioralnih zavisnosti. Pacijent kroz različite terapijske aktivnosti, posebno skrojene za njegov problem, uči kako da ponovo uspostavi kontrolu nad svojim životom, kako da kontroliše žudnju za internetom ili video igricama, i kako da prepozna i prebrodi rizične situacije. Dužina trajanja lečenja zavisi od jačine i uzroka zavisnosti, psiholoških karakteristika pacijenta, učestalosti dolazaka i drugog. 

Kontaktirajte nas odmah da porazgovaramo o vašoj konkretnoj situaciji: 069/3088-090, 069/3088-091, 011/3088-090 i 011/3088-091.

Izvori:

Knežević-Tasić J., Đukanović B., „Bihevioralne zavisnosti u Srbiji“, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2015.

Đukanović B., Knežević-Tasić J., „Bihevioralne zavisnosti u  Crnoj Gori“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2016.

Beard, K. W., & Wolf, E. M. (2001). Modification in the proposed diagnostic criteria for Internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 4(3), 377-383.

Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Šta lečimo

Nov pristup u lečenju
Pročitajte još...
Saznaj kako prepoznati problem zavisnosti
Preuzmi eBOOK