Da li je narkomanija izlečiva?

Can drug addiction be cured?
Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Sadržaj

Preduzmite prvi korak ka životu bez zavisnosti – prijavite se na naš newsletter

Narkomanija je jedna od hroničnih bolesti zavisnosti. Kao i druge hronične bolesti (diabetes, hipertenzija…) ona se može uspešno lečiti. Zavisnik može u potpunosti prestati sa uzimanjem droge. Oporaviti se i fizički i mentalno i funkcionisati kao da je nikada nije uzimao. Može se vratiti u normalne životne tokove.

Uspešno lečenje podrazumeva da zavisnik nauči kako da izbegne recidive. Te kako da uobičajene životne probleme i stresove rešava konstruktivno. A ne uzimanjem alkohola, droga i lekova.

Hiljade naših pacijenata su uspeli da održe višegodišnje apstinencije kad je narkomanija u pitanju. Ukoliko do recidiva ipak dođe, ovi pacijenti odreaguju odmah. Traže pomoć da ponovo prestanu sa uzimanjem droge i ponovo vrate izgubljenu ravnotežu.

A šta je to što se ne može promeniti, odnosno izlečiti?

Zavisnik ne može više nikada kontrolisano uzimati alkohol ili drogu, kockati se i slično.

On može da više nikada ne uzme supstancu od koje je stvorio zavisnost. Ali ne može da je uzme jednom i da se potom zaustavi. Ako je uzme jednom, nastaviće da je uzima svakodnevno i u istim količinama kao što je nekada uzimao. Kao da nikada nije prekidao.

Na primer, osoba koja je prestala da puši može da nikada više ne zapali cigaretu, ali ne može da popuši samo jednu uz kafu. Ako zapali tu jednu, za tri dana će se vratiti na kutiju, iako to ne želi.

Ako se radi o dugotrajnoj zavisnosti i/ili rizičnim načinima uzimanja droge, neke od zdravstvenih posledica koje narkomanija ostavlja mogu se trajno zadržati i zahtevati konstantnu medicinsku negu.

Šta je specifičnost lečenja u Lorijen Addiction Centru?

Lečenje narkomanije ne može biti i nije isto za svakoga. Programi lečenja se prilagođavaju potrebama i mogućnostima svakog pojedinog pacijenta. Na osnovu prethodne procene psihijatra i psihološkog testiranja pravi se program koji odgovara tipu ličnosti pacijenta. Za koji postoji najveća verovatnoća da će baš kod njega biti izvodljiv i uspešan. Koji će najbolje mobilisati i dalje razvijati njegove zdrave snage.

Pročitajte više o lečenja u okviru FAST Recovery programa. Kod mnogih pacijenata, uz zavisnost, postoje i drugi psihijatrijski poremećaji (depresija, socijalne fobije, agorafobija, anksioznost, panični strahovi, poremećaji ličnosti, psihoze…). Oni su ili prethodili nastanku zavisnosti od droge, ili su njena posledica.

Kako bi lečenje zavisnosti bilo uspešno, u našoj ustanovi se i ovi poremećaji dijagnostikuju i leče.

Da li je neophodna izolacija zavisnika?

Izolacija od provocirajućeg okruženja svakako je potrebna dok ne prođe apstinencijalna kriza. Te dok se ne steknu uslovi da se u terapiju uvedu blokatori i drugi oblici zaštite.

Ovi lekovi omogućavaju da pacijent posle par nedelja nastavi da živi u svojoj prirodnoj sredini. Uz to, da nauči da identifikuje i izbegne rizične situacije i razvije zdravije mehanizme prilagođavanja. To podrazumeva i promenu društva u kome se zavisnik kreće.

A šta lečenje podrazumeva?

Kao i kod drugih hroničnih bolesti, lečenje podrazumeva:

  • uspostavljanje apstinencije
  • korišćenje određenih lekova u cilju njenog održavanja
  • izbegavanje rizičnog okruženja
  • izmene u životnom stilu.

Koliko je značajna porodica u lečenju?

Osoba koja je zavisna od psihoaktivnih supstanci veoma retko može sama izaći iz klopke u koju je upala. Zato je podrška porodice ili bliskih prijatelja od nemerljivog značaja za uspešno lečenje. Pročitajte više o tome koliki je značaj porodice u lečenju zavisnosti.

Ukoliko imate još neka pitanja ili mislite da je vama ili bliskoj osobi potrebna pomoć kontaktirajte nas

Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Šta lečimo

Nov pristup u lečenju
Pročitajte još...
Saznaj kako prepoznati problem zavisnosti
Preuzmi eBOOK