Šta je alkoholizam – definicija alkoholizma

Alkoholizam
Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Sadržaj

Preduzmite prvi korak ka životu bez zavisnosti – prijavite se na naš newsletter

Šta je alkoholizam – definicija alkoholizma

Postoji više definicija alkoholizma, koje se slažu u sledećem: zavisnost od alkohola (alkoholizam) bolest je zavisnosti koju odlikuje ponovljeno konzumiranje alkohola, bez obzira na njegovu vrstu i količine. A koje osobi izaziva kako zdravstvene, tako i probleme na socijalnom planu. Javljaju se i problemi u porodici i na profesionalnom planu.

Koji su prvi simptomi alkoholizma?

Kad su u pitanju bolesti zavisnosti alkoholizam ima slične osnovne kriterijume kao i druge zavisnosti. Da bi se ustanovio alkoholizam, neophodno je da budu prisutna bar tri od navedenih kriterijuma:

  1. Postoji jaka žudnja za konzumiranjem alkohola.
  2. Osoba ne može da kontroliše da li pije alkohol i koliko pije.  
  3. Tolerancija na alkohol počinje da raste (osoba s vremenom pije sve više i više alkohola da bi postigla isto dejstvo koje je ranije imala manja doza).  
  4. Ukoliko se prestane s alkoholom, javljaju se simptomi apstinencijalne krize (drhtanje ruku, znojenje, mučnina, nelagodnost i teskoba). Ovi simptomi se mogu javiti i već nakon sat vremena.    
  5. I pored toga što je svesna štetnog uticaja alkohola na svoj organizam i svoj život, osoba nastavlja da pije.
  6. U drugi plan se stavljaju sva ranija interesovanja i aktivnosti, porodica, posao i druge obaveze. Alkohol postaje preokupacija broj jedan u životu te osobe.

Kako se postaje alkoholičar

Alkohol je kroz istoriju bio prihvatljiv u mnogim društvima. Koristio se kao hrana, ali i kao lek – i to za raznorazne boljke. Poznato je njegovo korišćenje u raznim religijskim i drugim obredima. I danas postoji običaj da se nekim važnim povodom popije „koja čašica“ da se proslavi.

U našoj sredini, na Balkanu, alkohol se – što je pogrešno – daje i deci. Navodno da „popravi krvnu sliku“ ili da se ona „naviknu“ na njega. I u medijima se alkohol reklamira kao sredstvo za opuštanje. Budući da postoji ovakav stav društva prema alkoholu, on je veoma lako i široko dostupan svima.

Ipak, u psihijatriji se razlikuje njegova upotreba od zloupotrebe i zavisnosti (alkoholizma). Kada alkohol počne da se zloupotrebljava, to se obično ogleda kroz rizik po zdravlje osobe i dovodi do određenih problema u ponašanju osobe, kao i odnosima sa drugim ljudima.

Obično se misli da su alkoholičari oni koji puno piju. Ali količina nije ono što definiše alkoholičara. Definiše ga gubitak kontrole.

Tipovi alkoholičara

Najuopštenije se alkoholičari svrstavaju u svakodnevne i periodične (one koji piju samo u određeno doba dana ili u određenim prilikama, npr. vikendom).

Postoje i druge podele. Jedna od njih je podela E. M. Jelineka na 5 tipova alkoholičara s obzirom na to da li se javlja gubitak kontrole, odnosno koliko im je teško da se uzdržavaju od alkohola.

Ranije se alkoholizam vezivao za pojedine profesije, u kojima se smatralo da ima više alkoholičara nego u drugim. Kasnije je ustanovljeno da ovo ne važi. Da je alkoholizam nije vezan kako za profesiju, tako ni za druge kategorije stanovništva. Ima ga svuda. Ipak, postoje neke specifičnosti za pojedine kategorije stanovništva…

Alkoholizam kod mladih

Kod mladih u Srbiji, prema istraživanjima, najveći broj alkoholičara (okvirno polovina) starosti je od 20 do 34 godine, a čak četvrtina mlađih od 16 godina prilično redovno konzumira alkohol. Mladi su izuzetno podložni uticaju vršnjaka i u tom periodu su posebno ranjivi, a taođe i skloni eksperimentisanju.

Međutim, tri četvrtine mladih probalo je alkohol u porodici.

Porodica je jedan je od važnih faktora za razvoj bolesti zavisnosti, pa i zavisnost od alkohola.

Alkoholizam kod žena

Ustanove za lečenje bolesti zavisnosti sve više registruju žene kao alkoholičare, iako su ranije muškarci prednjačili u ovoj bolesti zavisnosti.

Zbog toga što društvo osuđuje žene koje piju više nego muškarce, one često piju u tajnosti, mada ima onih koje piju u društvu.

Specifičnost alkoholizma kod žena je pojava sekundarnog alkoholizma. Naime, kod žena se sklonost alkoholu razvija usled drugih problema, koji su psihološke prirode.

Posebno karakteristično za alkoholizam kod žena je uticaj alkohola u trudnoći. Čak i male količine alkohola mogu izazvati i fizička, ali i razvojna oštećenja kod dece čije su majke pile u trudnoći.

Alkoholizam u porodici

Zavisnost od alkohola ostavlja traga ne samo na jednu osobu, već na celu porodicu i društvo.

Pojedini stručnjaci smatraju da je alkoholizam u porodici najveći problem jer može da dovede do potpunog raspada porodice.

U alkoholičarskoj porodici je svako izbačen iz svoje porodične uloge. Nastupaju finansijske, teškoće u komunikaciji, izražavanju emocija… Seksualni odnosi među partnerima takođe trpe.

Za lečenje alkoholizma cenaje veoma visoka. Deca uveliko snose posledice: skoro polovina dece s psihičkim problemima ima alkoholičara u porodici.

To koliko je alkoholizam bolest prenosna „s kolena na koleno“ pokazuje i činjenica da je tri četvrtine svih alkoholičara imalo nekog u porodici zavisnog od ove supstance.

Različiti su problemi koje deca mogu imati usled alkoholizma roditelja i samim tim nestabilnog odnosa koji imaju s njim. Kreću se od problema u razvoju i psihičkom funkcionisanju, do problema u učenju (i u školi). Pa sve do problema sa prilagođavanjem u društvu.

Da li je alkoholizam nasledan

Poput dijabetesa, rizik za razvoj zavisnosti od alkohola je nasledan.

Ukoliko imate nekog u porodici ko je alkoholičar, budite svesni da imate veće šanse od drugih da i vi krenete tim putem.

Međutim, to što je alkoholizam nasledan nije presudan faktor. Uticaj sredine igra ogromnu ulogu.

Osim genetike i sredine, porodica takođe utiče na potencijalni razvoj alkoholizma. Porodice postaju disfunkcionaln(ij)e zahvaljujući ovoj bolesti zavisnosti. Sve to ima ogromnog uticaja na odrastanje dece.

Faze alkoholizma

Nekoliko je faza same bolesti i onih koje uvode u nju. Nekada ih nije lako razgraničiti jer ne prate svaku fazu baš svi karakteristični simptomi.

Takođe, alkoholizam se razvija polako i postepeno, zbog čega porodica nekada primeti znake bolesti tek kada ona poodmakne.

Faze alkoholizma razlikuju se po tome u kojoj meri se bolest razvila, odnosno kada se razmotre posledice koje on ostavlja na nekoga.  

Važno je znati da iz poslednje faze, kada se zavisnost već razvila, nije moguće ikada u životu povratiti kontrolu nad konzumacijom alkohola.  

Zdravstvene posledice

Poodmakli alkoholizam izaziva brojne zdravstvene probleme, od kojih se neki ne mogu izlečiti čak ni prestankom pijenja. Osim trovanja alkoholom, javljaju se bolesti jetre od alkohola, ali i oštećenja srca i bubrega, jednjaka, želuca, creva, pankreasa…

Fizičke posledice nastaju i usled saobraćajnih nesreća i povreda na radu, koje su česte pod uticajem alkohola.

Budući da alkohol najviše, pored jetre, utiče na mozak (centralni nerevni sistem), javljaju se i brojne posledice na psihičkom planu.

Recimo, usled oštećenja nervnih ćelija javlja se alkoholna amnezija (tzv. prekid filma). Može da se desi da se zdrava osoba koja je netolerantna na alkohol nakon pijanstva jedno vreme ne seća dešavanja dok je bila pod dejstvom alkohola.

To se razlikuje od amnezija koje ima osoba u poodmakloj fazi alkoholizma. Kod njih, osim poremećenih psihičkih funkcija (poput memorije), dugotrajna konzumacija alkohola izaziva promene i u ličnosti i u karakteru. Mogu se javiti ozbiljne psihijatrijske posledice, kao što su psihoza ili depresija.

Ustanove za lečenje alkoholizma obično pružaju usluge detoksikacije, koje služe za saniranje zdravstvenih posledica alkoholizma i koje su osnova za njegovo dalje lečenje.

Bolesti jetre od alkohola

Prekomerno pijenje alkohola oštećuje jetru. Iako uticaj alkohola na organizam zavisi od osobe do osobe, kao i od toga koliko se i koliko često pije, žene su mu podložnije.

Dve su faze bolesti jetre koje izaziva alkohol.

  1. Masna jetra (alkoholna hepatoza) – nakupljanje masti u ovom organu. Ovaj problem može se ublažiti prestankom pijenja.
  2. Alkoholna ciroza – propadanje ćelija jetre pod dejstvom alkohola, što dovodi do nepovratnih posledica po ovaj važan organ.

Zašto se javlja mamurluk

Alkoholu treba do 24 sata od prestanka konzumacije da se preradi u organizmu i izbaci. U periodu oporavka tela od dejstva alkohola prisutan je mamurluk.

Mamurluk podrazumeva brojne fizičke i psihičke tegobe: jaka žeđ, glavobolja, mučnina i pečenje u jednjaku, ali i umor, malaksalost. Od psihičkih simptoma prisutni su kajanje, krivica, strah, pa i depresija (recimo ako se javi amnezija). Mnogi ljudi tokom mamurluka nisu sposobni za rad, ni fizički ni umni.

Iako se mamurluk javlja i kod nealkoholičara (posebno kada im je organizam nenaviknut na alkohol), kod alkoholičara su tegobe jače i složenije.

Jedan od razloga što se javlja mamurluk je dehidratacija. Alkohol naime čini da brzo ostanemo bez vode u organizmu. On takođe iritira sluzokožu želuca, što proizvodi jedan deo simptoma. Ipak, sam alkohol ne izaziva glavobolju, već sami sastojci koje sadrže alkoholna pića (posebno recimo slatka vina i likeri).

Takođe, naš nervni sistem je dok pijemo alkohol opušten jedno kratko vreme, a posle njegove konzumacije on ulazi u fazu nadraženosti, zbog čega se javljaju drugi simptomi mamurluka koje smo naveli.

Socijalne posledice

Alkohol je i bolest porodice i bolest društva. Odražava se ne samo na osobu koja pije već i na njene članove porodice, partnera, kao i na društvo u celini.

Čak i da samo jedna osoba u porodici ili braku redovno pije, javljaju se prateći problemi. Finansijske poteškoće, izdvajanje iz pojedinih krugova društva…

Redovnu upotrebu alkohola nekada prati i nasilničko ponašanje, koje se takođe odražava na porodicu.

Kod pojedinca koji redovno pije to često utiče na posao, pa se uzimaju slobodni dani zbog mamurluka. Alkoholičar je neproduktivan, izostaje s posla, mogu mu se desiti povrede na radu i gubitak posla.

Usled incidenata koji su posledica napijanja (na poslu ili van njega) dolazi do izdvajanja iz društva, pa i problema pravne prirode.

Da li se alkoholizam može izlečiti

Uspešno lečenje počinje od apstinencije – uzdržavanja od alkohola. Zatim je bitno da se apstinencija održi, a to se radi različitim terapijskim sredstvima. Cilj je da se alkoholičar potpuno oporavi i ponovo socijalizuje.

Budući bolest zavisnosti, alkoholizam se uvek mora držati pod kontrolom. Za nekog ko je bio alkoholičar važi da mora zauvek da se uzdržava od alkohola jer je čitavog života u opasnosti da se vrati na staro bude li probao ijednu jedinu kap.

Lečenje alkoholizma je kompleksno. Pravo zalečenje je moguće samo uz intenzivni rad, koji je neophodan ako je cilj da se vodi stabilan i normalan život.

Proces odvikavanja od alkohola

Za odvikavanje od alkohola simptomi mogu da budu jaki i nazivaju se apstinencijalna kriza. U fizičke spadaju slab apetit i slabost uopšte, znojenje, glavobolja, poremećen san, mučnina. Prate ih depresivnost, nervoza i promene raspoloženja, u odmaklim stadijumima i halucinacije ili epileptični napadi. Obično se javljaju od 12 do 48 sati nakon konzumacije alokohola.

Po prekidu uzimanja alkohola, odvikavanje od alkohola počinje najpre detoksikacijom. Klinika za bolesti zavisnosti detoksikacijom organizma alkoholičara tek uvodi u lečenje.

Naredna faza u lečenju alkoholizma je dodatna izgradnja motivacije za lečenje. Da bi alkoholičar istrajao u svojoj odluci LORIJEN klinika za lečenje zavisnosti mu nudi podršku u vidu stručnjaka različitih profila.

Kako izgleda lečenje alkoholizma? Psihijatri, psiholozi i drugi stručnjaci tokom dužeg perioda pomažu alkoholičarima da promene svoje stavove, navike, razmišljanja, ponašanje. I time unaprede svoj život u pravcu koji bi im pre početka lečenja delovao nezamislivo.

Prevencija povratka u alkoholizam

Kad je u pitanju alkoholizam lečenje podrazumeva pre svega promenu ponašanja i stila života. No, to nije lako, ali u tome znatno pomaže podrška okoline. Osim saradnika u lečenju (članova porodice ili praijatelja) pomoć može da pruži i neki klub lečenih alkoholičara. Oni su usmereni na borbu protiv alkoholizma korišćenjem socijalne podrške, uz oslanjanje na kapacitete čoveka za samopomoć. Najpoznatiji kod nas i u svetu su Anonimni alkoholičari.

Kad je lečenje alkoholizma u pitanju očekivana je pojava apstinencijalne krize. Alkoholičari ne treba da krive sebe kada upadnu u krizu, već da uz stručnu pomoć savladaju tehnike koje će im pomoći da prepoznaju krizu i odbrane se naučenim tehnikama. U tome će im pomoći saradnici u lečenju.

Ukoliko je vama ili nekoj vama bliskoj osobi potrebna stručna pomoć u borbi sa alkoholom, obratite nam se odmah na 011/3088-090 ili 069/3088-090 ili posetite link

Podelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Šta lečimo

Nov pristup u lečenju
Pročitajte još...
Saznaj kako prepoznati problem zavisnosti
Preuzmi eBOOK